Bartosz Krycki
Adwokat

Specjalizuję się głównie w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie).  Dzięki wypracowanym metodom działania oraz zdobytemu doświadczeniu staram się zapewnić swoim Klientom najwyższą jakość obsługi.

W relacji z Klientem zapewniam systematyczne informowanie o stanie sprawy, dyskrecję i pełne zaangażowanie. Sposób działania zawsze ustalam wspólnie z Klientem po dokładnej analizie stanu faktycznego i prawnego danej sprawy. 

Prowadzę sprawy klientów z całej Polski. Siedziba kancelarii w żaden sposób nie ogranicza zasięgu mojego działania i możliwości udzielania Państwu pomocy prawnej. Obecnie większość spraw można załatwić zdalnie, a bieżącą pomoc prawną (oczywiście w graniach prawa i technicznych wymagań) można świadczyć przez internet.

 

Dochodzenie roszczeń

Roszczenia z OC

- Wypadki komunikacyjne
- Błędy medyczne
- Wypadki w rolnictwie
- Poślizgnięcia/potknięcia na chodniku

Roszczenia od Skarbu Państwa

- Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Roszczenia pracownicze

- Roszczenia pracowników z tytułu mobbingu
- Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
- Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy.

Roszczenia od ZUS

- Jednorazowe odszkodowania dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
- Jednorazowe odszkodowania dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
- Renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Roszczenia od KRUS

- Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.