Bartosz Krycki
Adwokat

Zapewniam profesjonalną pomoc prawną w sprawach cywilnych oraz karnych. W zakresie spraw cywilnych specjalizuję się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, wypadki w pracy), oraz w sprawach praw autorskich (umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich). W zakresie spraw karnych specjalizuję się w sprawach o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz w sprawach o wypadki i kolizje drogowe. Dzięki wypracowanym metodom działania oraz zdobytemu doświadczeniu staram się zapewnić swoim Klientom najwyższą jakość obsługi.

W relacji z Klientem zapewniam systematyczne informowanie o stanie sprawy, dyskrecję i pełne zaangażowanie. Sposób działania zawsze ustalam wspólnie z Klientem po dokładnej analizie stanu faktycznego i prawnego danej sprawy. 

Prowadzę sprawy klientów z całej Polski. Siedziba kancelarii w żaden sposób nie ogranicza zasięgu mojego działania i możliwości udzielania Państwu pomocy prawnej. Obecnie większość spraw można załatwić zdalnie, a bieżącą pomoc prawną (oczywiście w graniach prawa i technicznych wymagań) można świadczyć przez internet. 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Krycki

Odszkodowania

Główna specjalizacja Kancelarii, to sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m. in. wypadki drogowe, wypadki śmiertelne, wypadki w pracy, w gospodarstwie rolnym, błędy lekarskie, niesłuszne skazanie). Pomoc prawna świadczona jest na każdym etapie postępowania (polubowne, sądowe). Analiza sprawy jest darmowa. Pomagamy poszkodowanym sprawnie i szybko uzyskać należne im świadczenia. Doświadczenie Kancelarii pomaga przy wyborze odpowiedniej strategii oraz oszacowaniu najwyższego możliwego odszkodowania.

Prawo karne

Kancelaria udziela wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych. Zapewniamy obronę we wszystkich instancjach postępowań, w tym także na etapie postępowania karnego wykonawczego. Najczęściej prowadzone sprawy to: wypadek komunikacyjny (art. 177 k.k.); prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (178a k.k.); kradzież (art. 278 k.k.); oszustwo (art. 286 k.k.).

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia stałą obsługę przedsiębiorców oraz udziela kompleksowych porad prawnych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach obsługi zapewniamy reprezentację w sprawach sądowych, egzekucyjnych, przed organami ścigania, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Oferujemy elastyczne sposoby współpracy.

Windykacja należności

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z windykacją należności na etapie przedsądowym, sądowym, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Pomożemy m. in. w sprawach: niezapłaconych faktur, zaległości czynszowych, niedotrzymanych umów, kar umownych oraz innych należności. Oferta obejmuje również pomoc prawną w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Prawo autorskie

Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa autorskiego np. umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, sublicencyjne, wydawnicze, o korzystanie z fotografii. Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z prawami autorskimi np: sprawy o zaniechanie działania zagrażającego prawom osobistym; o zadośćuczynienie za naruszenie autorskiego prawa osobistego.

Opiniowanie i sporządzanie umów

Analizujemy i sporządzamy umowy, w których zabezpieczamy w odpowiedni sposób interesy naszych Klientów. Zapewniamy również pomoc w negocjowaniu warunków umownych. Dokładamy wszelkich starań, by weryfikowane lub sporządzone przez nas umowy były czytelne, zrozumiałe oraz zgodne z obowiązującym prawem.

Prawo administracyjne

Sporządzamy pisma, wnioski, odwołania, skargi do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych. Reprezentujemy Klientów w sprawach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi raz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo mieszkaniowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw mieszkaniowych – w szczególności: sporządzamy umowy najmu, dochodzimy zapłaty niezwróconej kaucji, doradzamy zarówno wynajmującym jak i najemcom jak skutecznie zabezpieczyć ich interesy. Pomagamy również w sprawach o eksmisję.