Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

You are currently viewing Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Definicję uszczerbku na zdrowiu zawiera między innymi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się „takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie”. Definicję uszczerbku na zdrowiu posiadają również zakłady ubezpieczeń w ogólnych warunkach umowy (tzw. OWU).

Tyle z definicji, a można prościej? Najlepiej będzie to przedstawić na przykładzie. Przyjmijmy, że po wypadku komunikacyjnym doznaliśmy jedynie drobnych potłuczeń, które ujawniły się w postaci siniaków. Owszem, powodowały one dolegliwości bólowe, jednakże po 1-2 tygodniach ustały. Wówczas ciężko jest mówić o jakimkolwiek uszczerbku na zdrowiu. Nie wyklucza to oczywiście możliwości starania się o stosowne zadośćuczynienie, jednakże w takim przypadku kwoty przyzwane przez ubezpieczycieli są wręcz symboliczne i wynoszą od 500 zł do 1000 zł. Inaczej przedstawiłaby się sytuacja, gdybyśmy w wypadku doznali np. złamania kości udowej. Wówczas wszystkie następstwa urazu są znacznie poważniejsze. Łączą się nie tylko z koniecznością założenia usztywnienia, ale też nie rzadko wymagają przeprowadzenia zabiegu operacyjnego i dalszej rehabilitacji. 

Rodzaje stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Tabela uszczerbków znajdująca się w tym rozporządzeniu służy również pomocniczo biegłym sądowym w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia. Ocena wysokości uszczerbku na zdrowiu stanowi element pomocniczy przy wycenianiu kwoty zadośćuczynienia.

W przypadku złamania kości udowej o którym pisałem wcześniej wysokość uszczerbku na zdrowiu zależy od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w stawach. Z nieznacznymi zmianami i skróceniem do 4 cm, uszczerbek wynosi 5-15 %,  z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm uszczerbek wynosi 15-30 %, ze skróceniem ponad 6 cm i ciężkimi zmianami uszczerbek wynosi 30-40 %.

Procentowo określany uszczerbek na zdrowiu ma jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a niewyznaczający wysokość zadośćuczynienia. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2015-02-11, I ACa 735/14 

Posługiwanie się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o zadośćuczynienie i jego wysokości, znajduje jedynie orientacyjnie zastosowanie i nie wyczerpuje oceny.” Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18.12.1998 r., sygn. I ACa 715/97 (OSA 1999, nr 2 , poz. 7)

Wpływ na wysokość zadośćuczynienia powinna mieć przy tym wielkość trwałego uszczerbku na zdrowiu, choć nie można ustalać zadośćuczynienia wyłącznie według tego miernika. Doświadczenie życiowe podpowiada jednak, że im większy jest stopień uszczerbku na zdrowiu (rozstrój zdrowia) tym większe cierpienia poszkodowanego. Wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia, z dnia 21 czerwca 2013 r., sygn. akt VIII C 1236/12.

Przykłady orzeczeń sądów

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2014-07-31 – sygn. akt I ACa 250/14 –

Poszkodowany: kierująca samochodem, w wyniku wypadku doznała stłuczenia klatki piersiowej z raną prawego przedsionka serca i tamponadą worka osierdziowego oraz wstrząsem kardiogennym, stłuczenia brzucha z obecnością płynu w jamie otrzewnowej, niewielkim krwiakiem dwunastnicy i zgięcia wątrobowego okrężnicy oraz urazu psychicznego w postaci stresu pourazowego. W związku z tym niezbędne było wykonanie zabiegu chirurgicznego polegającego na odbarczeniu tamponady worka osierdziowego i zaopatrzeniu rany prawego przedsionka serca. Doznała też stłuczenia kolana prawego, na które założono jeden szew.

Inne skutki wypadku: hospitalizacja, odczuwane dolegliwości bólowe przez 3 miesiące, wymagana pomoc osób trzecich (mycie, ubieranie, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, sprzątanie), niezdolność do pracy, przebywanie na zasiłku rehabilitacyjnym.

Uznany uszczerbek na zdrowiu: 28 %

Kwota uznana przez sąd jaka zasadna: 90.000 zł (natomiast sąd zasądził kwotę 73. 000 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy należnym poszkodowanej zadośćuczynieniem a wypłaconymi jej już z tego tytułu świadczeniami)

Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnicy I C 827/13 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-10-21

Poszkodowany: pasażer pojazdu,  doznała obrażeń ciała w postaci skręcenia i naderwania odcinka szyjnego kręgosłupa, powierzchownego urazu powłok głowy bez utraty przytomności i stłuczenia głowy w okolicy potylicznej, a ponadto ograniczenia ruchomości kręgosłupa odcinka szyjnego oraz bolesności  głowy i karku. Ubezpieczyciel wypłacił 2.000 zł

Inne skutki wypadku: dolegliwości bólowe w postaci bólu głowy oraz odcinka szyjnego kręgosłupa, zawroty głowy oraz drętwienie lewej strony, tj. ręki i barku. Konieczność rehabilitacji, ograniczenia w życiu codziennym, niemożność opieki nad młodszą córką, brak możliwości uczestnictwa w zajęciach z WF-u i samoobrony co wpłynęło negatywnie na jej ocenę
z tych przedmiotów. Zaprzestanie aktywności fizycznej (jazda na rowerze, aerobik).

Uznany uszczerbek na zdrowiu: 5%

Kwota zasądzona: 10.000 zł

 

Skomentuj

Dodaj komentarz