Dokumentacja medyczna za darmo

You are currently viewing Dokumentacja medyczna za darmo

Darmowa dokumentacja medyczna od 4 maja 2019 r.

W związku z wprowadzeniem tzw. ustawy sektorowej wdrażającej RODO, a także nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta  – udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Pamiętać jednak należy, że placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę.

Art. 28 ust 2a ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta

 Opłaty (…), nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy  w żądanym zakresie i w sposób (…)”

Darmowa dokumentacja przed 4 maja 2019 r.

Wcześniej można było wnioskować o dokumentację medyczną na podstawie obowiązujących przepisów RODO. W tym jednak przedmiocie istniała odmienna  interpretacja przepisów. Rzecznik Praw Pacjenta uważał, że – zgodnie z RODO – pacjenci mają prawo do otrzymania pierwszej kopii dokumentacji medycznej za darmo. Jednakże inny pogląd miał  Urząd Ochrony Danych Osobowych, który uważał, że  prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym na mocy RODO prawem bezpłatnego otrzymania pierwszej kopii danych osobowych.

Na szczęście dla pacjentów – zmiany zmierzają ku lepszemu. Tylko szpitale chyba jakoś tak mniej będą zadowolone.

 

 

Skomentuj

Dodaj komentarz