Czym jest kara umowna?

Kara umowna jest ustalonym z góry świadczeniem pieniężnym dłużnika płatnym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Spis treści…

0 Komentarzy