Kiedy przedawnia się roszczenie ?

You are currently viewing Kiedy przedawnia się roszczenie ?

Ogólny termin przedawnienia wynosi sześć lat. Zasadą jest, że dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi – trzy lata.

Kiedy przedawnia się roszczenie ?

Ogólny termin przedawnienia wynosi sześć lat, chyba że konkretny przepis w ustawie podaje inny termin. Przepis w Kodeks cywilnym znajdziesz TUTAJ

Przykładowo przepisy dotyczące roszczeń wynajmującego wskazują, że jego roszczenia przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. 

Zasadą też jest, że dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  termin przedawnienia wynosi – trzy lata.

Roszczenia o świadczenia okresowe, to przede wszystkim roszczenia o zapłatę zapłatę czynszu najmu lub dzierżawy, roszczenia o zapłatę odsetek, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za pracę (także wynikające z umowy zlecenia).

Podsumowując: zasadą jest, że obowiązują 6-letnie i 3-letnie terminy przedawnienia. Natomiast nie będą miały one zastosowania, jeżeli przepisy szczególne w sposób odmienny normują terminy przedawnienia.

Jak liczyć termin przedawnienia?

Termin przedawnienia liczy się każdorazowo od daty wymagalności roszczenia. O tym czym ono jest – przeczytasz tutaj.

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przykładowo: płatność za fakturę (3 letni okres przedawnienia) miała nastąpić 10 stycznia 2023 r. Skoro okres 3 – letni, to roszczenie przedawni się na ostatni dzień roku kalendarzowego. Okres przedawnienia rozpoczyna się następnego dnia tj. od 11 stycznia 2023 r. Licząc zatem 3 letni okres od 11 stycznia 2023, roszczenie przedawni się z upływem 31 grudnia 2026 r.

Przykładowo: roszczenie z umowy przedwstępnej (roczny okres przedawnienia) – umowa przyrzeczona miała być zawarta 2 marca 2023 r. Data wymagalności to dzień 3 marca 2023r. O tego dnia liczymy 1 rok, zatem roszczenie przedawnia się z upływem 3 marca 2024 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz