Najem pojazdu zastępczego – poradnik

You are currently viewing Najem pojazdu zastępczego – poradnik

Kiedy mam prawo ubiegać się o zwrot kosztów wynajętego pojazdu zastępczego?

W przypadku, gdy Twój samochód został uszkodzony w wyniku wypadku, masz prawo żądać od sprawcy zdarzenia (lub od jego ubezpieczyciela) zwrotu kosztów wynajętego pojazdu zastępczego. Pamiętać należy jednak, że korzystanie z pojazdu zastępczego musi być celowe i ekonomicznie uzasadnione. Dlatego jeśli poszkodowany posiada oprócz uszkodzonego pojazdu, jeszcze inny podobnej klasy pojazd, wówczas skorzystanie z wynajętego samochodu może okazać się niezasadne. Podobnie w sytuacji, gdy poszkodowany z wynajętego pojazdu w trakcie likwidacji nie korzystał. W każdej innej sytuacji, co do zasady refundacja kosztów powinna być przyznawana.

Nie byłem właścicielem auta, mogę starać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest uzależnione od posiadania tytułu własności do samochodu. Uprawnionym do odszkodowania jest również posiadacz pojazdu, np. na podstawie umowy użytkowania czy dzierżawy.

Mam możliwość podróżowania komunikacją publiczną, jednak na co dzień jeździłem samochodem. Nie chcę jednak jeździć autobusem, czy najem pojazdu zastępczego będzie zasadny?

Możliwość korzystania z pojazdu zastępczego nie jest uzależniona od tego czy dana osoba może korzystać z transportu publicznego (tramwaj, autobus). Stanowisko to zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 05/11.

Jak długo mogę korzystać z pojazdu zastępczego?

Przy szkodzie częściowej – poszkodowany uprawniony jest do żądania zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na okres potrzebny do koniecznej i niezbędnej naprawy należącego do niego pojazdu.

Przy szkodzie całkowitej – przez rzeczywisty czas remontu uszkodzonego pojazdu, jednak nie dłużej niż do momentu wypłaty odszkodowania.

Jaki pojazd mogę wynająć?

Pamiętać należy, że wynajęty pojazd  powinien być o podobnej klasie, parametrach i specyfikacji, co twój uszkodzony samochód. Nadto cena najmu powinna być zbliżona do średniej ceny najmu obowiązującej w rejonie Twojego zamieszkania.

Nie chcę pojazdu zastępczego ale chcę odszkodowania.

Zwrot należy się wyłącznie za faktycznie poniesione koszty przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego. Zatem wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego jest niezasadne.

 

Skomentuj

Dodaj komentarz