Brak uszczerbku na zdrowiu. Czy można wówczas otrzymać zadośćuczynienie?

Brak uszczerbku na zdrowiu. Czy można wówczas otrzymać zadośćuczynienie?

Brak uszczerbku na zdrowiu. Czy można wówczas otrzymać zadośćuczynienie?

W swojej praktyce wielokrotnie spotkałem się z przypadkami, kiedy ubezpieczyciel nie wypłacał ani złotówki zasłaniając się tzw. „brakiem trwałych następstw wypadku”. W znacznej większości są to sprawy w których poszkodowany doznał urazu kręgosłupa. Zakłady ubezpieczeń wykorzystują często fakt, iż tego typu urazy nie są widoczne w wynikach badań RTG.

Warto skierować sprawę do sądu?

Oczywiście to zależy od konkretnej sprawy, okoliczności, zgromadzonej dokumentacji, przebiegu leczenia. Jednak jak pokazuje moje doświadczenie, w znacznej większości powołani w sprawie biegli sądowi (w sytuacji rozpoznania w postaci skręcenia kręgosłupa) wskazują na 2-3 % uszczerbek na zdrowiu. Realnie daje to kwoty od 3000 zł do 10 000 zł.

Brak rozpoznanego uszczerbku na zdrowiu.

O tym czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu więcej TUTAJ. Sam brak rozpoznania uszczerbku na zdrowiu nie powoduje, że nie należy się rekompensata za ból i cierpienia związane ze zdarzeniem.

Ostatnio w swojej praktyce spotkałem się z sytuacją kiedy jeden biegły sądowy rozpoznał uraz skrętny kręgosłupa (uszczerbek 2%), podczas gdy inny biegły rozpoznał jedynie drobne stłuczenia (0 % uszczerbku).

Co w takiej sytuacji? Sąd, co należy w całej stanowczości uznać za prawidłowe, przychylił się do mojego stanowiska, że sam uszczerbek na jedynie charakter pomocniczy przy ocenie zadośćuczynienia. W sprawie należało wziąć szereg innych czynników tj. rodzaj naruszonego dobra (zdrowie człowieka), następstwa w postaci dolegliwości bólowych, konieczność stosowania leków przeciwbólowych, noszenie kołnierza ortopedycznego. Dalej korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, zaprzestanie uprawiania sportu. Te wszystkie czynniki sąd wziął pod uwagę zasądzając pełną kwotę o którą wnosiliśmy.

Podsumowanie:

  • brak trwałego uszczerbku nie przekreśla szansy na otrzymanie rekompensaty;
  • zasadność roszczenia uzależniona jest m.in. od długotrwałości dolegliwości bólowych i leczenia, następstw w postaci konieczności zrezygnowania z dotychczasowego stylu życia, utrudnień i obniżenia komfortu codziennego funkcjonowania np. ze względu na noszenie kołnierza ortopedycznego.

Skomentuj

Dodaj komentarz