Brak uszczerbku na zdrowiu. Czy można otrzymać zadośćuczynienie?

You are currently viewing Brak uszczerbku na zdrowiu. Czy można otrzymać zadośćuczynienie?

Brak uszczerbku na zdrowiu nie oznacza automatycznie, że nie należy się odszkodowanie. Można skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Brak uszczerbku na zdrowiu. Czy można wówczas otrzymać zadośćuczynienie?

W swojej praktyce wielokrotnie spotkałem się z przypadkami, kiedy ubezpieczyciel nie wypłacał ani złotówki zasłaniając się tzw. „brakiem trwałych następstw wypadku”. W znacznej większości są to sprawy w których poszkodowany doznał urazu kręgosłupa. Zakłady ubezpieczeń wykorzystują często fakt, iż tego typu urazy nie są widoczne w wynikach badań RTG.

Warto skierować sprawę do sądu?

Oczywiście to zależy od konkretnej sprawy, okoliczności, zgromadzonej dokumentacji, przebiegu leczenia. Jednak jak pokazuje moje doświadczenie, w znacznej większości powołani w sprawie biegli sądowi (w sytuacji rozpoznania w postaci skręcenia kręgosłupa) wskazują na 2-3 % uszczerbek na zdrowiu. Realnie daje to kwoty od 3000 zł do 10 000 zł.

Brak rozpoznanego uszczerbku na zdrowiu.

O tym czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu więcej TUTAJ. Sam brak rozpoznania uszczerbku na zdrowiu nie powoduje, że nie należy się rekompensata za ból i cierpienia związane ze zdarzeniem.

Ostatnio w swojej praktyce spotkałem się z sytuacją kiedy jeden biegły sądowy rozpoznał uraz skrętny kręgosłupa (uszczerbek 2%), podczas gdy inny biegły rozpoznał jedynie drobne stłuczenia (0 % uszczerbku).

Co w takiej sytuacji? Sąd, co należy w całej stanowczości uznać za prawidłowe, przychylił się do mojego stanowiska, że sam uszczerbek na jedynie charakter pomocniczy przy ocenie zadośćuczynienia. W sprawie należało wziąć szereg innych czynników tj. rodzaj naruszonego dobra (zdrowie człowieka), następstwa w postaci dolegliwości bólowych, konieczność stosowania leków przeciwbólowych, noszenie kołnierza ortopedycznego. Dalej korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, zaprzestanie uprawiania sportu. Te wszystkie czynniki sąd wziął pod uwagę zasądzając pełną kwotę o którą wnosiliśmy.

Podsumowanie:

  • brak trwałego uszczerbku nie przekreśla szansy na otrzymanie rekompensaty;
  • zasadność roszczenia uzależniona jest m.in. od długotrwałości dolegliwości bólowych i leczenia, następstw w postaci konieczności zrezygnowania z dotychczasowego stylu życia, utrudnień i obniżenia komfortu codziennego funkcjonowania np. ze względu na noszenie kołnierza ortopedycznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie, możliwie najszerszych informacji. Pamiętać jednak należy , że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz