Przedsiębiorca jako konsument.

You are currently viewing Przedsiębiorca jako konsument.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może być traktowany jako konsument. Wpływ miała na to zmiana przepisów od 1 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorca jako konsument

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może być traktowany jako konsument. Wpływ na to miała zmiana przepisów od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r., osoby prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przy zakupie towarów lub usług „na firmę” mogą być traktowani jako konsumenci, a tym samym mogą korzystać z niektórych praw jakie im przysługują.

1 stycznia 2021 weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz 1495 ze zm.),

Ustawa ta dodała m. in. przepis art. 3855 kodeksu cywilnego.

„Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851 –3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

Kogo dotyczą zmiany?

Po pierwsze, zmiany dotyczą jedynie umów zawieranych od stycznia 2021 r.

Po drugie, zmiana dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zatem ze zmian nie korzystają osoby prawne (jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), czy niepełne osoby prawne (np. spółka jawna).

Po trzecie, z treści zawartej umowy musi wynikać, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W praktyce takie sformułowanie będzie powodować różne komplikacje. Najprościej przyjąć można, że zmiany obejmą tych przedsiębiorców dla których dany towar nie jest zbieżny ze specjalizacją ich działalności gospodarczej.

Przykładowo: jeśli szewc będzie kupował laptopa „na firmę”, to stosownie do wprowadzonych przepisów będzie on mógł być traktowany jako konsument.

Natomiast jeśli dokona on zakupu kleju do butów, obcasów, czy fleków – wówczas takiej możliwości mieć nie będzie.

 

Jakie prawa zyskuje przedsiębiorca jako konsument?

Taki przedsiębiorca uzyskuje przede wszystkim:

  • Ochronę przed stosowaniem w umowie postanowień niedozwolonych (art. 3855 k.c.)
  • Możliwość skorzystania z rękojmi za wady fizyczne i prawne (art. 5564 i art. 5565 kc.)
  • Uprawnienie do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 38a ustawy o prawach konsumenta)

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie, możliwie najszerszych informacji. Pamiętać jednak należy , że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz