Dozór policyjny – czym jest? Co grozi za złamanie dozoru policyjnego?

You are currently viewing Dozór policyjny – czym jest? Co grozi za złamanie dozoru policyjnego?

Czym jest dozór policyjny?

Dozór policyjny jest nieizolacyjnym środkiem zapobiegawczym. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora.

Obowiązek ten może polegać na:

 1. zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu;
 2. zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu;
 3. zawiadamianiu organu o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu;
 4. zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami;
 5. zakazie zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość;
 6. zakazie przebywania w określonych miejscach;
 7. innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru, np. może być to zakaz przebywania w określonych miejscach bądź zakaz przebywania w danym miejscu o określonej godzinie. Przykładowe obowiązki to: zakaz opuszczania lokalu porą nocną; obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu; obowiązek informowania administracji hotelu o każdorazowym opuszczeniu tego hotelu

Oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora. W celu uzyskania takich informacji można wzywać oskarżonego do stawiennictwa w wyznaczonym terminie.

Czas trwania dozoru policyjnego

Dozór Policji można stosować do czasu rozpoczęcia wykonania kary, chyba że wcześniej nastąpi jego uchylenie. Może to nastąpić  z urzędu lub  na skutek rozpoznania wniosku oskarżonego o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego lub w wyniku rozpoznania zażalenia.

Co w przypadku, gdy nie stawiłem się na wyznaczony dozór?

W wypadku niestosowania się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie.

Wszystko zależy od tego, czy niestawiennictwo było usprawiedliwione. Przykładowo: uzasadnione będzie niestawiennictwo, gdy objęty dozorem nie stawia się z powodu konieczności wykonania obowiązków pracowniczych. Za usprawiedliwione uznać można również wypadki losowe jak np. wypadek.

Postanowienie SA w Krakowie z 22.11.2012 r., II AKz 496/12, KZS 2012, Nr 12, poz. 5

“stawiennictwo w jednostce Policji osoby oddanej pod dozór w ramach środka zapobiegawczego nie powinno godzić w prawidłowe spełnianie obowiązków pracowniczych, powodując pozbawienie możliwości zarobkowania. Byłyby to skutki wykraczające poza cel środków zapobiegawczych, a to zabezpieczenie toku postępowania karnego”

 

Co jeśli tylko raz nie stawiłem się na dozór?

W przypadku niestawiennictwa nieusprawiedliwionego okolicznościami istotna będzie ocena, czy takie zachowanie w bezprawny sposób utrudnia postępowanie karne. Jak się wydaje, jednokrotne niestawiennictwo (chociaż przepisy nic o tym nie mówią) nie powinno jeszcze stanowić podstawy do zamiany dozoru na tymczasowy areszt. Oczywiście każda sprawa jest indywidualna, decydować będą pozostałe okoliczności. Na postanowienie w przedmiocie zmiany środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie.

 

(post. SA w Krakowie z 19.5.1993 r., II AKZ 124/93, KZS 1993, Nr 5, poz. 25).

„skoro oskarżony uchyla się od dozoru Policji, bo jedynie kilka razy zgłosił się do wyznaczonej po temu jednostki i to tylko w początkowej fazie dozoru, są podstawy do zastosowania tymczasowego aresztowania, zwłaszcza, że nie stawił się on na wezwanie a ustalono, że wjechał za granicę” 

 

Pomoc w sporządzeniu wniosku: tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

Powyższe nie stanowi porady prawnej. Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Ten post ma 9 komentarzy

 1. Iwona

  Co może grozić osobie 19letniej za 2 miesiące nie stawiania się na dozór policyjny beż usprawiedliwienia

  1. admin

   To zależy od pozostałych okoliczności sprawy, a także od zarzutów jakie postawione zostały tej osobie. Konsekwencją może być zamiana dozoru policji na areszt tymczasowy. Dokładna analiza prawna wymaga znajomości wszystkich okoliczności sprawy. Proszę o kontakt tel. 512 97 090.

 2. Iwona

  Jest podejzana o udostepnianie środków odluzajacych nie letnim

 3. Jarek

  Co mi grozi jeśli nie stawiałem się dwa razy na dozur z uwagi na podejrzenie koronawirusa i po dostarczeniu usprawiedliwienia wystawionego przez lekarza.które dostarczenia w kolejny dzień dozoru.

 4. Marian

  Co można zrobić w sytuacji, gdy zmianowy system czasu pracy i sprawowanie w czasie wolnym opieki nad członkiem rodziny chorym na padaczkę nie ma możliwości zgłaszania się na policję w ramach dozoru? Jedyny termin, w jakim mógłbym się stawiać, to niedziela (dozór jeden raz w tygodniu), ale ani policja, ani prokuratura nie uwzględniły wniosku o zmianę terminu dozoru na niedzielę – pracuję na sklepie pewnej sieci handlowej w zmianowym systemie czasu pracy, bez stałego dnia w tygodniu wolnego, przy brakach kadrowych, a po godzinach pracy pomagam rodzicom w opiece nad upośledzonym umysłowo i chorym na padaczkę bratem. Mógłbym się stawiać tylko w niedziele. Do chwili obecnej stawiłem się dosłownie jeden raz od pięciu miesięcy, bo nikt nie chce przyjąć do wiadomości faktu, że mogę się stawiać tylko w niedziele na dozór. Może powołać się na ww. postanowienie SA w Krakowie w kolejnym piśmie do prokuratury?

 5. Paweł

  ja mam Dozur od prokuratury od 16 kwietnia 2023 jestem na doborze 40 dni z kodeksu 199 jak dojdzie do sprawy ztego paragrafu morze być zawieszenie wyroku do niczego nie doszło prosze o Pilno odpowiedź

 6. Piotr

  Co jezeli mając dozór policyjny popełniłem przestępstwo tzn zatrzymali mnie podczas zakazu prowadzenia gdy kierowałem pojazdem co teraz z moim dozorem

 7. Artur

  Mam dozur pan policjant powiedział mi że dziś nie jest mój termin dozoru jak ja od 20 Maja stawiałem się regularnie co dwa tygodnie, dodał że ja od 9 razy się nie stawiałem.Powiedziałem że można to sprawdzić na kamerach a on powiedział że wysłał zawiadomienie do sądu proszę o pomoc bo się boję że ktoś chce mnie posłać za kratki

 8. Piotr

  Chcę zmienić miejsce pobytu mojego zamieszkania na pobyt meldunku ponieważ mam tam bliżej do lekarza szpitala a jestem osobą poruszają się na wózku inwalidzkim co muszę zrobić aby sąd okręgowy otym wiedział

Dodaj komentarz