Skrócenie kary ograniczenia wolności

You are currently viewing Skrócenie kary ograniczenia wolności
skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności. 

Skrócenie kary ograniczenia wolności przewiduje art. 83 kodeksu karnego.  Jednym z warunków jest odbycie przynajmniej połowy orzeczonej kary.

Czym jest kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności polega na:

 • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;
 • potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Obowiązki i potrącenie, o których mowa powyżej orzeka się łącznie lub osobno. Zatem skazany może być zobowiązany zarówno do pracy na cele społeczne jak i potrącane mu będzie wynagrodzenie z jego pracy zarobkowej.

Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Trwa ona najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata.

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

 • nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
 • ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o skrócenie kary ograniczenia wolności?

 1. Odbycie przynajmniej połowy orzeczonej kary;
 1. Ustalenie, że skazany przestrzegał porządku prawnego (a więc, czy stosował się do powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. Chodzi tu o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Naruszenie przepisów prawa cywilnego (np. nienależyte wykonanie umowy), czy prawa administracyjnego –  samodzielnie nie może być podstawą odmowy skrócenie kary.
 1. Ustalenie, czy skazany spełnił obowiązki na niego nałożone (np. zapłata świadczenia pieniężnego, przeproszenie pokrzywdzonego, poddanie się terapii uzależnień).
 1. Ustalenie, czy skazany wykonał nałożone na niego środki karne (np. zakaz prowadzenia pojazdów), środki kompensacyjne (np. zadośćuczynienie, nawiązka) i przepadek.

Właściwy sąd i opłata od wniosku

W sprawie zwolnienia z odbycia reszty kary ograniczenia wolności orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca wykonywania kary ograniczenia wolności. Wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego podlega opłacie 45 zł (art. 15 ust. 1 pkt 4 Ustawy o opłatach w sprawach karnych).

WAŻNE: 

 • Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Nie powoduje również powstania stosunku na linii prawnik-klient.

 • Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne.

 • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.

 • Treść umieszczona na niniejszym Blogu stanowi jedynie pogląd autora na konkretny temat. Autor Bloga przekazuje treść  zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem,  jednakże nie odpowiada w jakimkolwiek stopniu i zakresie za treść umieszczoną na Blogu.

 • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną (za którą Autor będzie w pełni odpowiedzialny) – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza.

 •  Autor bloga  nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Skomentuj

Dodaj komentarz