Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu

You are currently viewing Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu

Karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny.

Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu.

Stan “nietrzeźwości” zachodzi wówczas, gdy:
1)  zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Odpowiedzialność za wykroczenie przewiduje art. 87 § 1a kodeksu wykroczeń.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Przez prowadzenie pojazdu należy rozumieć wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie w sposób zgodny z konstrukcją pojazdu. Osoba, która np. prowadzi rower obok siebie, jest traktowana jako pieszy. Za prowadzącego może być też uznana osoba, która porusza się rowerem typu tandem. Prowadzenie pojazdu może mieć też formę zdalną, np. za pomocą kontrolera sterującego dronem.

Pojazd inny niż mechaniczny.

Chodzi głównie o pojazdy, które nie są wprawiane w ruch za pomocą silnika, a z użyciem siły ludzkich mięśni lub z wykorzystaniem pracy zwierząt. Zalicza się do nich w szczególności rowery, w tym także te zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3wózek inwalidzki, riksze, hulajnogi czy deskorolki, żaglówka lub kajak (w sferze ruchu wodnego),  szybowiec czy balon (w sferze ruchu powietrznego). 

„Stan nietrzeźwości” po narkotykach.

Sąd rozpoznający konkretny przypadek  musi nie tylko stwierdzić istnienie takiego środka w organizmie osoby kierującej pojazdem. Musi również określić, czy wpłynął on na jej zachowanie w sposób analogiczny, jak w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości. W tym celu w sprawie powoływany jest biegły sądowy.

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości.

Zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może zostać orzeczony za takie wykroczenie nie dotyczy pojazdów mechanicznych

Jazda pojazdem innym niż mechaniczny w stanie “po użyciu”.

Od stanu nietrzeźwości odróżnić należy stan po użyciu alkoholu. Zachodzi on, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3“.

Karę za jazdę po użyciu przewiduje art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd inny niż mechaniczny, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz