Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu

You are currently viewing Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu

Za jazdę na rowerze na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości grozi kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu.

Odpowiedzialność za wykroczenie przewiduje art. 87 § 1a kodeksu wykroczeń.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych (do 5000 zł).

Przez prowadzenie pojazdu należy natomiast rozumieć wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie w sposób zgodny z konstrukcją pojazdu.

Pojazd inny niż mechaniczny.

Zalicza się do nich w szczególności rowery, w tym także te zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, wózek inwalidzki, riksze, hulajnogi czy deskorolki.

Stan nietrzeźwości

Przepis mówi, ze sprawca podlega karze tylko wtedy, gdy prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości. Ten zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny będąc w stanie po użyciu nie jest karane tym przepisem. Stan po użyciu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

„Stan nietrzeźwości” po narkotykach.

Sąd rozpoznający konkretny przypadek  musi nie tylko stwierdzić istnienie takiego środka w organizmie osoby kierującej pojazdem. Musi również określić, czy wpłynął on na jej zachowanie w sposób analogiczny, jak w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości. W tym celu w sprawie powoływany jest biegły sądowy.

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości

Sąd może, ale nie musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów.  Zakaz ten może obejmować pojazdy inne niż mechaniczne.

 O tym w jaki sposób pobierana jest krew przeczytasz więcej TUTAJ

Skomentuj

Dodaj komentarz