Czy oskarżony musi stawić się na rozprawie?

You are currently viewing Czy oskarżony musi stawić się na rozprawie?

Oskarżony co do zasady nie ma obowiązku stawiennictwa na rozprawie. Jest to jego prawo z którego może, ale nie musi skorzystać.

Czy oskarżony musi stawić się  na rozprawie?

Oskarżony co do zasady nie ma obowiązku stawiennictwa na rozprawie. Jest to jego prawo z którego może, ale nie musi skorzystać.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie oskarżonego prawidłowo powiadomionego o jej terminie nie tamuje biegu postępowania. Sąd dokona rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy bez udziału oskarżonego. Rozpoznanie sprawy w sytuacji, gdy oskarżony nie został prawidłowo o niej zawiadomiony stanowi poważne uchybienie sądu, które w sytuacji zaskarżenia wyroku powinno spowodować jego uchylenie.

Odstępstwa od zasady nieobowiązkowego udziału oskarżonego w rozprawie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Sąd uznaje obecność oskarżonego za obowiązkową. Wówczas ten ma obowiązek stawić się na rozprawie. Decyzja sądu w przedmiocie stawiennictwa nie może być arbitralna. Musi być ona  podyktowana potrzebą realizacji celów procesu karnego oraz zagwarantowaniem praw innych stron postępowania.  

Uznanie, że obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa wymaga wyraźnej, odrębnej decyzji procesowej. Wydania takiej decyzji nie można domniemywać.  Jeśli zatem otrzymałeś wezwanie z sądu, na którym brak jest informacji dotyczącej obowiązkowego stawiennictwa – nie masz obowiązku stawiać się na rozprawie.

Co jeśli oskarżony nie stawi się na rozprawę, kiedy sąd uznał jego obecność za obowiązkową?

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo.

Obecność obowiązkowa w przypadku zbrodni.

Obecność oskarżonego jest obowiązkowa w przypadku najcięższych przestępstw, które kodeks karny definiuje jako zbrodnie. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

O tym jakie prawa i obowiązki ma osoba wezwana w charakterze świadka więcej TUTAJ. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Zostałeś wezwany na rozprawę jako oskarżony? Skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Ten post ma jeden komentarz

  1. Dawid

    Dzień dobry chce się zapytać czy kazdy wyrok mówi się uprawomocnic.

Dodaj komentarz