Warunkowe zawieszenie kary – czym jest i kiedy może być stosowane?

You are currently viewing Warunkowe zawieszenie kary – czym jest i kiedy może być stosowane?
Warunkowe zawieszenie kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary, to próba dla sprawcy przestępstwa. Orzeczona kara nie może przekraczać 1 roku pozbawienia wolności.

Warunkowe zawieszenie  kary – czym jest i kiedy może być stosowane?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary, to pewnego rodzaju próba dla sprawcy przestępstwa. W zamian za szansę uniknięcia wykonania kary oczekuje się od sprawcy, że będzie on zachowywał się zgodnie z prawem, a  w szczególności tego, że nie popełni kolejnego przestępstwa.

Ważne: sąd może warunkowo zawiesić wykonanie jedynie kary pozbawienia wolności. Sąd nie może zawiesić wykonania kary grzywny, czy ograniczenia wolności. W takich przypadkach przewidziane są inne możliwości. O tym co można zrobić przy orzeczeniu grzywny przeczytasz więcej TUTAJ. 

Jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd warunkowo zawiesił karę?

 1. Orzeczona kara nie może przekraczać 1 roku pozbawienia wolności;

 2. Sprawca nie może być wcześniej skazany na karę pozbawienia wolności (jeśli byłeś skazany wcześniej np. na karę grzywny, albo ograniczenia wolności – dalej masz szansę na skorzystanie z warunkowego zawieszenia kary);

 3. Sąd musi dojść do przekonania, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni w przyszłości kolejnego przestępstwa.

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Sąd będzie zatem brał pod uwagę przykładowo:

 • czy sprawca wykazał żal z powodu popełnienia przestępstwa,

 • czy naprawił szkodę lub starał się o jej naprawienie,

 • czy przeprosił pokrzywdzonego,

 • czy zmienił sposób życia na lepszy;

 • czy przestępstwo było zdarzeniem epizodycznym, jednorazowym.

WAŻNE: Przyznanie się do winy, nie jest warunkiem koniecznym dla stosowania warunkowego zawieszenia.

Okres próby

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

W wypadku zawieszenia wykonania kary wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby wynosi od 2 do 5 lat.

 Obowiązki skazanego w czasie próby.

Samo zawieszenie kary, to nie wszystko. Sprawca – mówiąc wprost – ma odczuć w okresie próby pewną dolegliwość.  Dlatego też sąd nakłada na sprawcę przestępstwa (czasami jest to obowiązkowe, a czasami jest to jedynie możliwość)  pewne obowiązki.  Przykładowo sąd może zobowiązać skazanego do:

 • przeproszenia pokrzywdzonego,

 • wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

 • poddania się terapii uzależnień,

 • poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

 • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub inny

Pomoc prawna tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

WAŻNE: 

 • Artykuł nie stanowi porady prawnej.

 • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.

 • Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści.

 • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Dodaj komentarz