Zmęczenie a prowadzenie pojazdu

You are currently viewing Zmęczenie a prowadzenie pojazdu

Zmęczenie a prowadzenie pojazdu.

Prowadzenie pojazdu w stanie zmęczenia może być traktowane jako naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmęczenie, choroby oraz stres mogą prowadzić do osłabienia zdolności psychomotorycznych kierowcy, co z kolei zwiększa ryzyko popełnienia błędów i wypadków.

Pamiętać należy, że karalne jest spowodowanie wypadku w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa. Musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zasad bezpieczeństwa a wypadkiem. Zatem należy zbadać, czy przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa doszłoby wypadku. Nie zawsze naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje odpowiedzialnością za wypadek. O tym czym jest wypadek i co za to grozi przeczytasz TUTAJ

Odpowiedzialność za prowadzenie w stanie zmęczenia

Sąd Najwyższy podkreślił, że prowadzenie pojazdu w stanie zmęczenia może być traktowane jako naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednakże, odpowiedzialność karna w takich przypadkach nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnych okoliczności, w tym od możliwości przewidzenia przez kierowcę swojej niedyspozycji.

„Prowadzenie pojazdu mechanicznego przez kierowcę niesprawnego fizycznie lub niedysponowanego psychicznie jest dla bezpieczeństwa ruchu drogowego nie mniej niebezpieczne niż prowadzenie takiego pojazdu przez kierowcę nietrzeźwego. W takim stanie kierowcy nie wolno prowadzić pojazdu, ale jeśli to czyni ze świadomością tego stanu, to wykazuje rażącą lekkomyślność i musi za to ponieść właściwą odpowiedzialność karną”.

(Wyrok z 11.07.1968 r., V KRN 337/68, OSNKW 1969/4, poz. 44)

“Wina oskarżonego nie polegała na tym, że zasnął podczas prowadzenia samochodu, nie mogąc się oprzeć napadowi senności, lecz na tym, że prowadził w nocy, w ciężkich warunkach, w stanie silnego przemęczenia, wiedząc, że w tej niekorzystnej sytuacji nie ma takiej sprawności swych władz psychicznych, której wymaga prowadzenie samochodu”.

(Wyrok SN z 15.10.1960 r., III K 632/60)

Kolejny przykład z orzecznictwa sądów. Na karę pozbawienia wolności został skazany kierujący, który nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że kierował własnym samochodem osobowym , mimo że z powodu zmęczenia nie posiadał sprawności fizycznej i psychicznej umożliwiającej należyte prowadzenie pojazdu co spowodowało jego zaśnięcie, w rezultacie czego prowadzony przez niego samochód, na prostym odcinku drogi, zjechał na prawe pobocze jezdni a następnie na pole z kukurydzą, gdzie kilkakrotnie przewrócił się przez dach, w wyniku czego pasażerowie pojazdu doznali obrażeń ciała.

Stan zdrowia a prowadzenie pojazdu

W orzecznictwie sądowym istnieje pogląd, że kierowca, który zdaje sobie sprawę ze swojego złego stanu zdrowia, a mimo to decyduje się na prowadzenie pojazdu, ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego zdarzenia konsekwencje.

Przykładowo, w wyroku Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 1985 r. (V KRN 175/85), sąd uznał, że kierowanie pojazdem z wiedzą o możliwości wystąpienia napadu padaczki wypełnia znamiona przestępstwa.

„Skoro oskarżony kierował pojazdem mechanicznym z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności ze stałą świadomością możliwości wystąpienia u niego napadu padaczki, w następstwie czego doszło do tragicznego wypadku, to tym samym czynem wypełnił znamiona przestępstwa …”

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz