Wypadek drogowy – co mi grozi?

You are currently viewing Wypadek drogowy – co mi grozi?

Wypadek drogowy, to przestępstwo za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Sprawca będzie odpowiadać, jeśli powstaną obrażenia ciała trwające powyżej 7 dni.

Wypadek drogowy – co mi grozi?

Sprawca przestępstwa wypadku drogowego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji, gdy skutkiem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawca podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat.

Kiedy sprawca odpowie za spowodowanie wypadku?

O przestępstwie wypadku drogowego można mówić, tylko gdy nastąpi skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu innej osoby (innej niż sprawca ). Chodzi o tzw. średni uszczerbek na zdrowiu. Polega on na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

WAŻNE: W przypadku kolizji drogowej, w której uczestnicy odnieśli jedynie powierzchowne, drobne urazy nie powodujące rozstroju zdrowia powyżej 7 dni, sprawca nie odpowie za przestępstwo. Wówczas poniesie on odpowiedzialność jedynie za wykroczenie. 

Ponadto sprawca musi naruszyć zasady bezpieczeństwa w ruchu. Są to zasady ujęte w odpowiednich przepisach (w szczególności prawo o ruchu drogowym). Zalicza się do nich reguły określające sposób włączania się do ruchu, wyprzedzania, omijania, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.  Będą to także zasady ostrożności, ograniczonego zaufania i prędkości bezpiecznej. 

Ważne: zasady bezpieczeństwa to również reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sytuacjach lub wyrażone przez przyjęte oznakowanie, oświetlenie i sygnalizację. Nie muszą pokrywać się one z przepisami ruchu drogowego.

Sprawcą przestępstwa wypadku komunikacyjnego może być jedynie uczestnik ruchu. Osoba, która nie była uczestnikiem ruchu powodująca wypadek drogowy, będzie odpowiadać za inne czyny zabronione przeciwko życiu i zdrowiu.

Uczestnik ruchu  to (zgodnie z definicją  – Prawo o ruchu drogowym)  –  pieszy, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

Spowodowanie wypadku

Pamiętać należy, że karalne jest spowodowanie wypadku w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa. Musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zasad bezpieczeństwa a wypadkiem. Zatem należy zbadać, czy przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa doszłoby wypadku. Nie zawsze naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje odpowiedzialnością za wypadek. W sytuacji gdy w sprawie zostanie ustalone, że naruszenie wspomnianych zasad  nie było przyczyną wypadku – kierujący nie będzie odpowiadał karnie. Przykładowo kierujący przekroczył prędkość o 10 km/h, jednakże biegli ocenili, że nawet gdyby kierujący jechał prędkością prawidłową, to i tak doszłoby do wypadku, ponieważ wpływ na to miało zachowanie innej osoby. 

Z orzecznictwa sądów

 „Ustalając prędkość pojazdu kierujący nim musi mieć na uwadze nie tylko swe  i doświadczenie w prowadzeniu pojazdu, ale także aktualny stan, w jakim się znajduje. Zły stan fizyczny lub psychiczny jest przeciwwskazaniem do prowadzenia samochodu. Wtedy bowiem kierowca musi liczyć się z tym, że jego reakcje psychiczne mogą być znacznie opóźnione i przykładowo droga zatrzymania pojazdu znacznie się wydłuży. Osoba znajdująca się w bardzo złej kondycji, np. po nieprzespanej nocy powinna zastanowić się, czy stan, w jakim się znajduje nie dyskwalifikuje jej w danym czasie jako kierującego” (wyrok SA w Katowicach z 7.04.2005 r., II AKa 92/05, LEX nr 151798)
 

“Ocena naruszenia zasady ograniczonego zaufania powinna nastąpić z uwzględnieniem konkretnej sytuacji drogowej, a zwłaszcza tego, czy kierujący miał wyraźny sygnał, że uczestnik ruchu może zachować się nieprawidłowo, np. wysiadające z autobusu komunikacji miejskiej dzieci czy brak możliwości korzystania przez pieszych z chodnika przy przystanku autobusowym z uwagi na prowadzone roboty drogowe. Zasady ograniczonego zaufania nie można pojmować abstrakcyjnie, to znaczy, że nie obowiązuje ona w oderwaniu od konkretnych okoliczności” (postanowienie SN z 16.11.2007 r., III KK 233/07, KZS 2008/4, poz. 20).

„Dostrzeżenie spokojnie idących pieszych nawet po niewłaściwej stronie drogi (wbrew nakazowi określonemu w art. 11 ust. 2 prawa o ruchu drogowym) nie nakłada na kierującego pojazdem obowiązku przewidywania wtargnięcia któregokolwiek z pieszych na pas jezdni zajmowany przez pojazd w chwili dokonywania manewru wyprzedzania. Możliwość taka ma charakter abstrakcyjny, czysto teoretyczny i wobec tego nie można od kierowcy pojazdu oczekiwać powinności jej uwzględnienia w trakcie poruszania się po drodze publicznej” (postanowienie SN z 3.04.2006 r., III KK 294/05, LEX nr 182990).

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie, możliwie najszerszych informacji. Pamiętać jednak należy , że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz