Kiedy Policja może użyć kajdanek?

You are currently viewing Kiedy Policja może użyć kajdanek?

Kiedy Policja może użyć kajdanek?

Przypadki kiedy policja może użyć kajdanek określone są w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Kajdanek można użyć w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2)  odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;

5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;

7) przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

8) przeciwdziałania niszczeniu mienia;

9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;

10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

11)zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

13 )pokonania czynnego oporu;

14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

WAŻNE: Kajdanek nie można użyć w  celu pokonania biernego oporu. 

Sposób użycia kajdanek

Kajdanki zakłada się, co do zasady na ręce trzymane z tyłu.

Kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych na nogi można użyć wyłącznie wobec osób:

1)agresywnych;

2) zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych lub innego niebezpiecznego narzędzia lub przestępstwa, o którym mowa w art. 115 § 20, art. 148 lub art. 258  kodeksu karnego

3) pozbawionych wolności.

Czy kajdanki  muszą być założone na ręce trzymane z tyłu?

Nie. W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub gdy w ocenie uprawnionego prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystąpienia zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce trzymane z przodu.


Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Ten post ma 4 komentarzy

 1. Ireneusz Lew

  I po co tych aż 13 punktów, i tak za każdym razem mówię zatrzymanemu (choć jest potulny jak baranek czyli w sytuacji biernego oporu), że kajdanki są użyte w celu zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia (pkt. 9). Konstrukcja prawa jest tak ułożona aby ten, kto użyje kajdanek podczas zatrzymania zawsze był w 100% chroniony i nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. A jak jest w istocie – każdy wie.

 2. S.

  Czy policjant musi skuć kajdankami zatrzymanego, w przypadku, gdy ten współpracuje i nie stwarza problemów? I jeszcze komentować, że trzeba się cieszyć, że kajdanki zakłada z przodu, a nie z tyłu? Chodzi o osobę, która została zabrana na posterunek w celu powtórzenia badania alkomatem, a właściwie sama o to poprosiła i w pełni współpracowała.

  1. admin

   W opisanym stanie faktycznym użycie kajdanek wydaje się niezasadne.

   1. S.

    Więc gdy zatrzymany poprosił o niestosowanie kajdanek, a policjant odmówił, twierdząc, że zmuszają go do tego przepisy, wprowadził zatrzymanego w błąd? Czy w tej sytuacji można powołać się na jakiś artykuł w KK?

Dodaj komentarz