Posiadanie marihuany – jaka kara? Umorzenie sprawy.

You are currently viewing Posiadanie marihuany – jaka kara? Umorzenie sprawy.

Posiadanie marihuany – jaka kara? Umorzenie sprawy.

Za posiadanie marihuany  wbrew przepisom ustawy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku uznania, że ilość narkotyku była znaczna grozić może nawet do 10 lat. Jednakże ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje również tzw. wypadek mniejszej wagi, a także możliwość umorzenia postępowania bez wszczynania postępowania.

O tym kiedy mamy do czynienia z posiadaniem przeczytasz TUTAJ

Przypadek mniejszej wagi.

O uznaniu konkretnego czynu zabronionego za wypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości. Sąd bierze pod uwagę m. in. takie czynniki jak okoliczności czynu, ilość substancji, rozmiary wyrządzonej szkody, motywacja sprawcy.

Przykładowo: sprawca, który posiadał na własny użytek kilka porcji marihuany, którą sam od czasu do czasu palił w celach relaksacyjnych – może liczyć na potraktowanie sprawy łagodniej.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że:

„Ilość środka odurzającego, będącego przedmiotem obrotu jest tylko jednym z elementów, który winien być brany pod uwagę, przy czym niewielka ilość tego środka nie musi niejako “automatyczne” prowadzić do uprzywilejowanej subsumcji – (postanowienie SN z dnia 25 września 2002, II KKN 79/00, niepubl.).

Umorzenie postępowania bez wszczynania sprawy

Postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia  wówczas gdy:

  • przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej,
  • przeznaczone są one na własny użytek sprawcy,
  • orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „nieznacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych.  Słowo nieznaczny” rozumie się jako niewielki, błahy, drugorzędny, niewielki.

Przy ocenie, czy ujawniona ilość narkotyku jest nieznaczna należy brać pod uwagę nie tylko jego wagę, ale także:

Z orzecznictwa można wyczytać pewne kryteria ilościowe (pomijając zupełnie okoliczności danej sprawy, które również są istotne) – aby uznać daną ilość narkotyku za nieznaczną:  

  • do 10 gram marihuany;
  • do 3 gram haszyszu;
  • do 0,25 g amfetaminy.

(por. Wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 września 2005 r. II AKa 217/05).

W każdym razie ilość substancji, aby mogła być uznana za niewielką, nie powinna przekraczać kilku gramów.

Przy ocenie okoliczności czynu bierze się pod uwagę, to czy zachowanie sprawcy zagrażało dobrom prawnych innych osób. Przykładowo: ujawnienie narkotyków w szkole, czy na imprezie masowej może być przeszkodą do umorzenia postępowania.

W przypadku szkodliwości społecznej oprócz takich czynników jak okoliczności czynu, ilość substancji, rozmiary wyrządzonej szkody, motywacja sprawcy – brać należy również pod uwagę  rodzaj substancji. Jeśli chodzi o marihuanę, to jej szkodliwość jest znacznie mniejsza niż np. amfetaminy. Tym samym skutki jej stosowania są mniej znaczące. 

Umorzenie postępowania w rozumieniu wskazanego przepisu może nastąpić nie tylko przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, lecz także w trakcie toczącego się już postępowania.

Pomoc prawna tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

WAŻNE: 

  • Artykuł nie stanowi porady prawnej.

  • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.

  • Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści.

  • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Dodaj komentarz