Przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h – 2022

You are currently viewing Przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h – 2022

Przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h - 2022

Policja zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Podstawą prawną do takiego zatrzymania prawa jazdy jest art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców. Policja przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, informację o zatrzymaniu prawa jazdy do starosty.

Decyzja Starosty 

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy,  nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności  (art. 102 ust 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami). Oznacza to, że decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest od razu wykonalna, bez oczekiwania na jej uprawomocnienie. 

Co grozi za prowadzenie pojazdu po wydaniu decyzji przez starostę –  po zmianach w  2022 roku?

Po wydaniu przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa kierującemu grozi odpowiedzialność za czyn z art. 94 kodeksu wykroczeń, za którego popełnienie można otrzymać karę aresztu, karę ograniczenia wolności lub karę grzywny od 1500 do 30 000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Przed rokiem 2022 groził mandat 500 złotych, albo skierowanie sprawy do sądu, gdzie groziła wówczas kara grzywny do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Postępowanie o wykroczenie.

Oprócz postępowania administracyjnego, w razie gdy kierujący nie przyjął mandatu, wszczynane jest postępowanie w sprawie o wykroczenie. Co do zasady będzie to sprawa o czyn art. 92a § 2 kodeksu wykroczeń:

„Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h, podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych”. Maksymalna kara wg. nowych przepisów to aż 30 000 zł.

Nie przyjąłem mandatu, chce skarżyć decyzję starosty.

W obecnym taryfikatorze kara za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h, to mandat karny w wysokości 1500 z i i 10 punktów karnych. Od 17 września 2022 r. za ponownie popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania, tzw. „recydywę”, wzrasta o 100% i wynosi 3000 zł;

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami nie prowadzi się postępowania dowodowego zmierzającego do weryfikacji prawidłowości pomiaru skutkującego przekazaniem informacji o przekroczeniu prędkości dopuszczalnej o 50 km/h.

Starosta ma obowiązek wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących faktu  przekroczenia prędkości, ale z woli ustawodawcy opiera swoje rozstrzygnięcie na przekazanej mu informacji.

Skuteczne kwestionowanie przekroczenia prędkości jest możliwe w postępowaniu w sprawie o wykroczenie (jeśli nie przyjęło się mandatu). 

Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku jazdy po alkoholu lub narkotykach

O tym więcej przeczytasz tutaj. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz