Jazda po marihuanie – co mi grozi?

You are currently viewing Jazda po marihuanie – co mi grozi?

Za jazdę po marihuanie grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Jazda po marihuanie – co mi grozi?

Nie zawsze wykrycie marihuany u kierującego będzie powodować odpowiedzialność karną za przestępstwo. Sprawca, zamiast odpowiedzialności za przestępstwo, może odpowiadać za wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Taki sprawca podlega wówczas karze aresztu albo grzywny od 50 zł do 5000 zł.

Kiedy przestępstwo, a kiedy wykroczenie?

Kluczowe w sprawie jest ustalenie, czy kierujący znajdował się w stanie  pod wpływem (wówczas ponosi odpowiedzialność za przestępstwo), czy też w stanie po użyciu narkotyków (wówczas ponosi odpowiedzialność za wykroczenie).

Brak jest definicji stanu „pod wpływem środka odurzającego” oraz stanu „po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu.

Sąd rozpoznając sprawę każdorazowo musi ustalić, czy środek ten miał realny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem w stopniu podobnym, jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu.

Stwierdzenie wpływu marihuany na kierującego następuje w oparciu o wyniki badań toksykologicznych krwi.  Pomocne w ustaleniach są również późniejsze zeznania funkcjonariuszy lub świadków zdarzenia.  Jednym z ważniejszych dowodów w tego typu sprawach jest opinia biegłego z zakresu toksykologii.

Stężenie THC we krwi

Czynnikiem psychoaktywnym, jaki zawiera marihuana lub haszysz jest tetrahydrokannabinol ( THC : delta 9 – THC). To właśnie obecność tego związku chemicznego w organizmie ma wpływ na zdolności psychomotoryczne. W sprawach prowadzenia pojazdów po marihuanie sądy posiłkują się opiniami biegłych. Biegli natomiast “ślepo” korzystają z ustaleń konferencji zorganizowanej przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Przyjęto tam m.in., że obecność THC we krwi w stężeniu przekraczającym wartość 2,5 ng/ml, powoduje takie zaburzenia, jak kierujący pod wpływem alkoholu (stężenie alkoholu powyżej 0,5 promila we krwi).

WAŻNE: Sąd nie powinien się opierać wyłącznie na opinii biegłych i przyjmować wyłącznie kryterium ilościowego stężenia narkotyku. Sąd  w każdym indywidualnym przypadku powinien badać zakres  oddziaływania narkotyku  na konkretnego sprawcę. Równie istotnym jest zachowanie sprawcy w chwili zatrzymania. Przykładowo: to czy był ospały, nadmiernie pobudzony, miał problemy z koncentracją, koordynacją ruchową itp. 

Stężenie, a czas przyjęcia narkotyku.

Okres utrzymywania się marihuany w organizmie może się różnić u każdego człowieka. Czynniki jakie mają na to wpływ to m.in. wiek, płeć i masa ciała. U osób z podwyższoną masą ciała THC utrzymuje się znacznie dłużej. Podczas palenia przetworów ziela konopi indyjskiej maksymalne stężenie THC we krwi osiąga wartość 80 – 120 ng/ml w ciągu kilku minut. Po około jednej godzinie od zapalenia, poziom we krwi spada do zakresu 3- 10 ng/ml.  Po następnych 3-4 godzinach może spaść do wartości niższej aniżeli 1 ng/ml. We krwi osób, które zażyły przetwory ziela konopi indyjskiej można w krótkim czasie stwierdzić zarówno ∆9 tetrahydrokanabinol jak i jego nieaktywny metabolit – kwas 11 – nor – 6- karboksytetrahydrokanabinolowy (karboksy – THC). Często z uwagi na jego dość krótki okres wykrywalności nie stwierdza się ∆9 tetrahydrokanabinolu we krwi, a jedynie obecność karboksy – THC.

Zakaz prowadzenia pojazdów.

Podobnie jak przy jeździe po alkoholu – jazda po marihuanie powoduje, co do zasady obowiązek orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Są jednak sposoby na uniknięcia orzeczenia zakazu.

W przypadku uznania, że sprawca dopuścił się przestępstwa zakaz orzeka się od 3 do 15 lat. Natomiast przy wykroczeniach zakaz wymierzany jest w miesiącach i latach na okres od 6 miesięcy do lat 3.

O tym kiedy prawo jazdy podlega zatrzymaniu przeczytasz więcej  TUTAJ

Czy jest szansa zmniejszenia zakazu prowadzenia pojazdów za jadę pod wpływem narkotyków?

W przypadku ustalenia, że mamy do czynienia z przestępstwem (art. 178a KK)

Jest wówczas możliwość wnioskowania o warunkowe umorzenie postępowania. W takim przypadku sąd nie ma obowiązku orzeczenia zakazu na minimum 3 lata (zakaz może być krótszy). Muszą być spełnione poniższe przesłanki:

– sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne

– wina i szkodliwość społeczna nie są znaczne, 

– same okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, 

– właściwości i warunki osobiste uzasadniają przypuszczenie, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego. 

W przypadku ustalenia, że mamy do czynienia z wykroczeniem  (art. 87 § 1 KW)

W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – odstąpić od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów.

O karach za posiadanie narkotyków przeczytasz więcej TUTAJ.

 

Zostałeś zatrzymany za jazdę po marihuanie? Uzyskaj wstępną darmową poradę.

Organy ścigania proponują często szybkie poddanie się karze. Pamiętaj jednak, że zaproponowane warunki mogą być dla Ciebie niekorzystne. Skontaktuj się z nami, doradzimy najlepsze rozwiązanie.  Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz