Kiedy policjant może legitymować obywatela?

You are currently viewing Kiedy policjant może legitymować obywatela?

Kiedy policjant może legitymować obywatela?

Celem legitymowania jest ustalenie tożsamości. Legitymowanie polega na potwierdzeniu zgodności posiadanego dokumentu ze stanem faktycznym. Ustalenie tożsamości może nastąpić m. in.  na podstawie dowodu osobistego, paszportu, dokumentu elektronicznego, zagranicznego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu zawierającego fotografię numer lub serię.

Zakres sytuacji, w których wymagane jest ustalenie tożsamości, jest bardzo szeroki. Każdy przypadek należy analizować w oparciu konkretne okoliczności. 

Przykładowo: policjant ma prawo wylegitymować obywatela, jeśli:

 • podejrzewa, że ten popełnił przestępstwo lub wykroczenie,
 • jego zachowanie stwarza zagrożenie, 
 • gdy prowadzone są poszukiwania  przestępcy lub osób zgłoszonych jako zaginione.

Podstawa prawna legitymowania.

Legitymowanie obywateli celem potwierdzenia tożsamości jest uregulowane w rozporządzeniu w sprawie wykonywania niektórych uprawnień policjantów z dnia 4 lutego 2020 r.

Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z legitymowaniem podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności.

Policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe policjant, ze względów bezpieczeństwa, może żądać opuszczenia pojazdu przez tę osobę oraz inne osoby znajdujące się w pojeździe.

W przypadku gdy osoba legitymowana jest znana osobiście policjantowi, ustalenie jej tożsamości nie wymaga legitymowania

Co grozi za niestosowanie się do poleceń policjanta?

Stosownie do art. 65a kodeksu wykroczeń „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Zaskarżenie czynności policjanta.

Na czynność legitymowania przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora, o czym powinien poinformować funkcjonariusz dokonujący legitymowania.

Porada prawna: tel.  512 976 090 lub e-mail:  adwkrycki@gmail.com

WAŻNE: 

 • Artykuł nie stanowi porady prawnej.

 • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.

 • Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści.

 • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Ten post ma 5 komentarzy

 1. Rrttyy

  A co jesli nie mam przy sobie zadnego dowodu tozsamosci ? Przeciez nie ma obowiazku noszenia ze soba dowodu -z tego co sie orientuje??

  1. admin

   Funkcjonariusz może potwierdzić tożsamość na podstawie oświadczenia (podając numer PESEL). Funkcjonariusze mają możliwości techniczne, aby potwierdzić prawdziwość danych.

   W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości i ujęciu przez Policję na gorącym uczynku” – Policja ma możliwość zatrzymania danej osoby:

   Art. 45. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. [Zatrzymanie przez Policję i zatrzymanie obywatelskie]
   § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:
   1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;
   2) nie można ustalić jej tożsamości.

 2. Przeciwkoterrorystom

  W pewnym wyroku słyszałem że jeśli jesteś ok czyli nie popełniłeś wykroczenia itd. Tzn brak podstawy faktycznej to nie masz obowiązku poddać się legitymowaniu. Proszę o weryfikację tej hipotezy.

  1. mix

   Zgadza sie, musza podac przyczyne (np. ze podejrzewaja Cie o cos, jestes swiadkiem), na youtube wpisz ‘legitymowanie policja’

 3. Anonim

  kiedy funkcjonariusz w stroju cywilnym nie podajac swoich danych wkracza na moje podworko i majac zadnego dokumentu o wykonania zadnych czynnosci prawnych otyczacych mojej osoby wypisuje wnosek o ukaranie mnie o zanieczyszczenie swojej posesji do sądu podając moje dane nigdy mnie nie legitumując . a Sąd nie przesłuchując mnie zasądza mi grzywne do zapłąty w kwocie zł 250 .Napodstawie jakiej podstawy prawnej funkcjonariusz zgłasza do sądu co ja robię na swoim polu.W związku z obowiązującym rodo policjant dysponuje moimi danymi, Czy to nie prakraczanie swich uprawnien przez funkcjonarisza policji. czy ja mamprawo to zgłosiec do jednostki nadrzedniej celem ukaranie względnie wydalenia ze policji tekiego osobnika poniewaz ja nie popełniłąm zadnego wykroczenia a sąd opiera sie na fałszymy oskarzeniu mnie karze mnie grzywna za czyn którego nie okonałąm.

Dodaj komentarz