Kiedy policjant może legitymować obywatela?

You are currently viewing Kiedy policjant może legitymować obywatela?

Kiedy policjant może legitymować obywatela?

Celem legitymowania jest ustalenie tożsamości. Legitymowanie polega na potwierdzeniu zgodności posiadanego dokumentu ze stanem faktycznym. Ustalenie tożsamości może nastąpić m. in.  na podstawie dowodu osobistego, paszportu, dokumentu elektronicznego, zagranicznego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu zawierającego fotografię numer lub serię.

Zakres sytuacji, w których wymagane jest ustalenie tożsamości, jest bardzo szeroki. Każdy przypadek należy analizować w oparciu konkretne okoliczności. 

Przykładowo: policjant ma prawo wylegitymować obywatela, jeśli:

 • podejrzewa, że ten popełnił przestępstwo lub wykroczenie,
 • jego zachowanie stwarza zagrożenie, 
 • gdy prowadzone są poszukiwania  przestępcy lub osób zgłoszonych jako zaginione.

Podstawa prawna legitymowania.

Legitymowanie obywateli celem potwierdzenia tożsamości jest uregulowane w art. 14 i 15  ustawy o Policji. Sposób legitymowania określony został w rozporządzeniu w sprawie wykonywania niektórych uprawnień policjantów z dnia 4 lutego 2020 r.

Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z legitymowaniem podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności.

Policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe policjant, ze względów bezpieczeństwa, może żądać opuszczenia pojazdu przez tę osobę oraz inne osoby znajdujące się w pojeździe.

W przypadku gdy osoba legitymowana jest znana osobiście policjantowi, ustalenie jej tożsamości nie wymaga legitymowania

Co grozi za niestosowanie się do poleceń policjanta?

Stosownie do art. 65a kodeksu wykroczeń „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Zaskarżenie czynności policjanta.

Na czynność legitymowania przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora, o czym powinien poinformować funkcjonariusz dokonujący legitymowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na tym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Ten post ma 6 komentarzy

 1. Rrttyy

  A co jesli nie mam przy sobie zadnego dowodu tozsamosci ? Przeciez nie ma obowiazku noszenia ze soba dowodu -z tego co sie orientuje??

  1. admin

   Funkcjonariusz może potwierdzić tożsamość na podstawie oświadczenia (podając numer PESEL). Funkcjonariusze mają możliwości techniczne, aby potwierdzić prawdziwość danych.

   W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości i ujęciu przez Policję na gorącym uczynku” – Policja ma możliwość zatrzymania danej osoby:

   Art. 45. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. [Zatrzymanie przez Policję i zatrzymanie obywatelskie]
   § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:
   1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;
   2) nie można ustalić jej tożsamości.

 2. Przeciwkoterrorystom

  W pewnym wyroku słyszałem że jeśli jesteś ok czyli nie popełniłeś wykroczenia itd. Tzn brak podstawy faktycznej to nie masz obowiązku poddać się legitymowaniu. Proszę o weryfikację tej hipotezy.

  1. mix

   Zgadza sie, musza podac przyczyne (np. ze podejrzewaja Cie o cos, jestes swiadkiem), na youtube wpisz ‘legitymowanie policja’

 3. Anonim

  kiedy funkcjonariusz w stroju cywilnym nie podajac swoich danych wkracza na moje podworko i majac zadnego dokumentu o wykonania zadnych czynnosci prawnych otyczacych mojej osoby wypisuje wnosek o ukaranie mnie o zanieczyszczenie swojej posesji do sądu podając moje dane nigdy mnie nie legitumując . a Sąd nie przesłuchując mnie zasądza mi grzywne do zapłąty w kwocie zł 250 .Napodstawie jakiej podstawy prawnej funkcjonariusz zgłasza do sądu co ja robię na swoim polu.W związku z obowiązującym rodo policjant dysponuje moimi danymi, Czy to nie prakraczanie swich uprawnien przez funkcjonarisza policji. czy ja mamprawo to zgłosiec do jednostki nadrzedniej celem ukaranie względnie wydalenia ze policji tekiego osobnika poniewaz ja nie popełniłąm zadnego wykroczenia a sąd opiera sie na fałszymy oskarzeniu mnie karze mnie grzywna za czyn którego nie okonałąm.

 4. Babajaga

  O tym, że policja ma prawo legitymować mówi art 15 ustawy o policji. W pierwszym zdaniu tego artykułu jest nawiązanie do art 14 tej samej ustawy. I tylko wykonując czynności opisane w art 14 policja może nas legitymować. Mówi o tym jasno orzeczenie SN z roku 2011.
  art 14 tej samej ustawy o policji. A to istotny kontekst. Bo tylko wykonując czynności opisane w art. 14 policjant może nas legitymować. Jeśli nie wykonuje wymienionych czynności nie ma prawa do legitymowania nas. Mówi o tym orzeczenie SN z 2011.
  I jeszcze jedna uwaga. Nie ma obowiązku dawania policjantowi dowodu/dokumentu do ręki. Należy okazać tak by mógł przeczytać jego zawartość, ale wcale nie musimy dawać mu go do ręki.

Dodaj komentarz