Kiedy kasują się punkty karne?

You are currently viewing Kiedy kasują się punkty karne?

Spis treści

NAŁOŻENIE PUNKTÓW KARNYCH

Kierowca, który kierując pojazdem popełnił naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.

Podstawa prawna art. 98 Ustawy o kierujących pojazdami 

Punkty przyznaje się w skali od 1 do 15 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia.

W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 15, osoba ta otrzymuje 15 punktów.

Dane o naruszeniach przepisów prawa drogowego oraz punktach karnych, są przekazywane do centralnej ewidencji kierowców.

KIEDY KASUJĄ SIĘ PUNKTY KARNE? 

Od 17.09.2023 r., informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się:

  • z upływem 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie przepisów drogowych, o ile taka grzywna została nałożona;
  • z upływem 1 roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie przepisów drogowych, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1, o ile taka grzywna została nałożona;
  • po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • z upływem 1 roku od daty wydania ostatecznego orzeczenia o umorzeniu należności z tytułu grzywny za naruszenie przepisów drogowych, o ile taka grzywna została nałożona;
  • po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w trybie, o którym mowa w  103 ust. 1 pkt 2.

USUNIĘCIE DANYCH O NARUSZENIU PRZEPISÓW DROGOWYCH

Dane o naruszeniu przepisów drogowych, zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się:

  • z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie przepisów drogowych;
  • z upływem 5 lat od daty uiszczenia grzywny za naruszenie przepisów drogowych,
  • z upływem 5 lat od daty wydania ostatecznego orzeczenia o umorzeniu należności z tytułu grzywny za naruszenie przepisów drogowych

JAK SPRAWDZIĆ PUNKTY KARNE?

Punkty karne można sprawdzić przez Internet, w serwisie gov.pl, w zakładce sprawdź swoje punkty karne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz