Przekroczenie 24 punktów karnych

You are currently viewing Przekroczenie 24 punktów karnych

Przekroczenie 24 punktów karnych.

Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana poddać się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Spis treści

Przekroczyłem 24 punkty karne – co dalej?

Oprócz obowiązku poddania się badaniom psychologicznym, Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na: kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji (art. 99 ust. 1 pkt 1 Ustawy)

WAŻNE: W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że uzasadnione zastrzeżenia co do kwalifikacji kierującego występują, gdy przekroczy on 24 punkty karne.

Egzamin państwowy składa się z:

1) części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej;

2) części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia pojazdu.

Zdałem “egzamin kontrolny” – co dalej?

Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie  (art. 103 ust 3 Ustawy )

Nie zdałem egzaminu kontrolnego – co dalej?

Brak zdania “egzaminu kontrolnego” (czy to części teoretycznej czy praktycznej) powoduje, że starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami (zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. c). Po takiej decyzji dana osoba traci uprawnienia wszystkich kategorii i traktowana jest jak osoba, która po raz pierwszy przystępuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy (art. 104 Ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz