Jazda na hulajnodze pod wpływem alkoholu

You are currently viewing Jazda na hulajnodze pod wpływem alkoholu

Karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny.

Jazda na hulajnodze pod wpływem alkoholu.

Stan “nietrzeźwości” zachodzi wówczas, gdy:
1)  zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Odpowiedzialność za wykroczenie przewiduje art. 87 § 1a kodeksu wykroczeń.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Przez prowadzenie pojazdu należy rozumieć wprawienie w ruch, kierowanie , nadawanie prędkości i hamowanie w sposób zgodny z konstrukcją pojazdu

Pojazd inny niż mechaniczny.

Chodzi głównie o pojazdy, które nie są wprawiane w ruch za pomocą silnika, a z użyciem siły ludzkich mięśni lub z wykorzystaniem pracy zwierząt. Zalicza się do nich w szczególności rowery, hulajnogi czy deskorolki.

„Jazda pojazdem innym niż mechaniczny w stanie “po użyciu”.

Od stanu nietrzeźwości odróżnić należy stan po użyciu alkoholu. Zachodzi on, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3“.

Karę za jazdę po użyciu przewiduje art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd inny niż mechaniczny, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz