Zakaz prowadzenia pojazdów.

You are currently viewing Zakaz prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny orzekany w związku przestępstwami i wykroczeniami komunikacyjnymi. W przypadku przestępstw zakaz orzeka się w latach od roku do lat 15. Natomiast przy wykroczeniach wymierzany jest w miesiącach i latach na okres od 6 miesięcy do lat 3.

 

Spis treści

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny orzekany w związku przestępstwami i wykroczeniami związane z ruchem pojazdów.

Na jak długo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów?

W przypadku przestępstw zakaz orzeka się w latach od roku do lat 15. Natomiast przy wykroczeniach wymierzany jest w miesiącach i latach na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Kiedy sąd może orzec (ale nie musi) zakaz określonego rodzaju pojazdu?

W razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przykład: wykonywanie manewru omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych – jako rażące naruszenie przepisów drogowych.

Kiedy sąd obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia wszelkich prowadzenia pojazdów?

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo ucieczki przed pościgiem (art. 178 b KK ); prowadzenia pojazdu bez uprawnień (art. 180 KK ) ; naruszenia zakazu sądowego,  jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 KK).

Obowiązkowy zakaz prowadzenia za jazdę po alkoholu

Sąd obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa bezpieczeństwa w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Wówczas minimalny okres zakazu jaki orzeka sąd to 3 lata.

Czy jest szansa zmniejszenia zakazu prowadzenia pojazdów za jadę pod wpływem alkoholu?

Jeśli sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne, a wina i szkodliwość społeczna nie są znaczne, natomiast same okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, a nadto  właściwości i warunki osobiste uzasadniają przypuszczenie, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego – jest wówczas możliwość wnioskowania o warunkowe umorzenie postępowania. W takim przypadku sąd nie ma obowiązku orzeczenia zakazu na minimum 3 lata (zakaz może być krótszy lub może go nie być wcale).

Kiedy muszę ponownie zadawać prawo jazdy?

Kwestie tą reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 49 § 1 pkt 3b wskazanej ustawy ponownemu sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok. 

A zatem jeśli orzeczony zakaz wynosi 1 rok lub mniej  – nie ma wówczas obowiązku ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

 

Pomoc prawna w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu: tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

Powyższe nie stanowi porady prawnej. Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Ten post ma jeden komentarz

  1. Marcin

    A czy z uwagi na art. 103 par. 2 kodeksu karnego nadal konieczne jest przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy, jeśli prawo jazdy zatrzymano mi w chwili czynu w grudniu 1999 r., następnie za ten czyn orzeczono prawomocnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, i do 2023 r. nie odebrałem zatrzymanego prawa jazdy. Wówczas w chwili czynu nie istniała ustawa o kierujących pojazdami, jedynie ustawa prawo o ruchu drogowym która weszła w życie (bez przepisów wykonawczych) w styczniu 1999 r.

Dodaj komentarz