Podszywanie się pod inną osobę

You are currently viewing Podszywanie się pod inną osobę

Podszywanie się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej jest karalne. Przestępstwo to opisane jest w art. 190a kodeksu karnego.

Podszywanie się pod inną osobę.

Kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Podszywanie się pod inną osobę, to udawanie innej osoby. Wprowadzanie otoczenia w błąd co do swojej tożsamości. Sprawca musi się podszywać pod inną, rzeczywiście istniejącą osobę. Nie może to być osoba fikcyjna (np. postać z serialu).

Wizerunek

Ani w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych ani w kodeksie cywilnym nie ma definicji wizerunku. Przyjmuje się, że wizerunek to podobizna konkretnej osoby, który pozwala na jej identyfikację.

W orzecznictwie sądów przewinęła się definicja wizerunku:

 „przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo”.

(I ACa 158/15 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-05-28)

Dane osobowe

Pojęcie jest tożsame z RODO. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. W szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Popełnienie przestępstwa

Przestępstwo podszywania zostaje dokonane już z chwilą podszycia się, czyli fałszywego podania się za pokrzywdzonego, wykorzystując jego wizerunek lub dane osobowe. Nie ma znaczenia, czy szkoda, do wyrządzenia której zmierzał sprawca w rzeczywistości, wystąpiła czy też nie.

Skomentuj

Ten post ma jeden komentarz

  1. Wojciech

    A co w przypadku gdy ktoś podszywa się podając imię i pierwszą literę nazwiska?
    Mam niestety taką sytuację…. ktoś na gowork napisał brednie o zakładzie pracy, w którym pracuję używając takich danych. Musiałem przez to tłumaczyć się kierownikowi. Co mogę z tym zrobić?

Dodaj komentarz