Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności – zamiana nieodpłatnej pracy na potrącenie wynagrodzenia.

You are currently viewing Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności – zamiana nieodpłatnej pracy na potrącenie wynagrodzenia.

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności – zamiana nieodpłatnej pracy na potrącenie wynagrodzenia.

Kara ograniczenia wolności polega na:

  • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne; lub

  • potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Czy mogę zamienić  wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na potrącanie wynagrodzenia?

Tak, przewiduje to art. 63a KKW, który stanowi, że:

w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

 Jakie to są szczególne uzasadnione wypadki?

Przyjmuje się, że chodzi o  istotne zmiany w życiu skazanego które uzasadniają potrzebę zmiany rodzaju orzeczonego obowiązku.

Najlepszym przykładem będzie sytuacja w której skazany podjął lub chce podjąć odpłatną pracę, której wykonywanie nie jest możliwe lub jest utrudnione z uwagi na konieczność nieodpłatnej pracy.

Czy mogę zamienić potrącanie wynagrodzenia na wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Tak. Taka odwrotna sytuacja również jest dozwolona. Przykładem będzie sytuacja, w której pracodawca rozwiązuje stosunek pracy ze skazanym, który traci stałe wynagrodzenie. Może to być też wypadek, kiedy skazany ma bardzo trudną sytuację materialną, więc potrącanie wynagrodzenia jeszcze bardziej ją pogarsza.

Pomoc w sporządzeniu wniosku: tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

Powyższe nie stanowi porady prawnej. Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Dodaj komentarz