Ucieczka z miejsca wypadku

You are currently viewing Ucieczka z miejsca wypadku

Ucieczka z miejsca wypadku

Ucieczka z miejsca wypadku komunikacyjnego nie stanowi osobnego przestępstwa. Sprawca wypadku komunikacyjnego, który zbiegł z miejsca zdarzenia poniesie jednak wyższą odpowiedzialność karną.

Skazując sprawcę, który spowodował wypadek komunikacyjny i zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

W przypadku, gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd orzeka karę w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Ucieczka z miejsca wypadku powoduje też obowiązek sądu orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym?

O przestępstwie wypadku komunikacyjnego można mówić, gdy nastąpi skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu innej osoby (innej niż sprawca), powodujący naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Ponadto sprawca musi naruszyć zasady bezpieczeństwa w ruchu. Są to zasady ujęte w odpowiednich przepisach (w szczególności prawo o ruchu drogowym). Zalicza się do nich reguły określające sposób włączania się do ruchu, wyprzedzania, omijania, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.  Będą to także zasady ostrożności, ograniczonego zaufania i prędkości bezpiecznej.

Jeśli zdarzenie drogowe nie spełnia powyższych warunków, wówczas nie można mówić o wypadku komunikacyjnym w rozumieniu kodeksu karnego. Sama ucieczka z takiego zdarzenia komunikacyjnego nie będzie karana.

Czym jest ucieczka?

Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności.  W szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i stanu nietrzeźwości.  Inne powody oddalenia się z miejsca zdarzenia, np. działanie pod wpływem szoku, mogą nie stanowić „zbiegnięcia z miejsca zdarzenia”.

Pamiętać jednak należy, że każda sprawa jest indywidualna. Wymaga osobnej analizy. Istotna jest również sensowna, racjonalna linia obrony.

Inne konsekwencje ucieczki z miejsca zdarzenia.

Regres ubezpieczyciela

W przypadku, gdy w wskutek zdarzenia drogowego doszło do powstania szkody, ubezpieczyciel będzie mógł żądać zwrotu wypłaconej poszkodowanemu kwoty. Ubezpieczyciel likwiduje szkodę, wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie zwraca się do „uciekiniera” z tzw. regresem. Czytaj przepis ustawy.  

Tymczasowe aresztowanie.

Ucieczka sprawcy z miejsca wypadku zwiększa prawdopodobieństwo złożenia przez prokuratora wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie oznacza to, że tymczasowy areszt zostanie zastosowany z automatu. O zastosowaniu aresztu decyduje sąd, a nie prokurator, badając wszystkie okoliczności i przesłanki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz