Przedawnienie grzywny

You are currently viewing Przedawnienie grzywny

Termin przedawnienia grzywny jest różny w zależności od tego, czy grzywna została orzeczona w sprawie o wykroczenie, czy o przestępstwo.

Przedawnienie grzywny za wykroczenie.

Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.

Przedawnienie grzywny za przestępstwo

Nie można wykonać kary grzywny, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło 10 lat.

COVID – 19 a okres przedawnienia wykonania kary za przestępstwa

Przy obliczaniu terminu przedawnienia kary grzywny orzeczonej za przestępstwo, trzeba wziąć pod uwagę również okres pandemii koronawirusa. Wprowadzono wówczas przepisy, które w  okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii  wstrzymały bieg terminów.

Obowiązujący wówczas przepis art. 15zzr(1) ustawy covidowej stanowił, że:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe”.

Stan epidemii obowiązywał od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 16 maja 2022 r. 

Natomiast stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r., a następnie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z art. 15 zzr1 ustawy o COVID-19 terminy przedawnienia karalności czynów winny kontynuować swój bieg z upływem 6 miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Niemniej jednak powyższy przepis został uchylony przez art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1860;), co zgodnie z art. 40 pkt 1 tej ustawy nastąpiło z dniem 1 października 2023 r.

Zatem od tej właśnie daty należy liczyć dalszy bieg terminu karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, o czym przesądza art. 39 ust. 2 ustawy uchylającej.

Pamiętaj, że możesz rozłożyć grzywnę na raty. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz