Rozłożenie na raty i umorzenie grzywny.

You are currently viewing Rozłożenie na raty i umorzenie grzywny.

 

Czy mogę rozłożyć grzywnę na raty?

Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.

W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.

W przypadku rozłożenia grzywny na raty skazany musi mieć realną możliwość zrealizowania tej należności w terminie. Przykładowo: skazany, który odbywa karę pozbawienia wolności, a nie jest zatrudniony w warunkach izolacji nie daje podstawy do prognozowania, że będzie uiszczał terminowo raty grzywny.

O tym, co jeśli nie jesteś w stanie spłacić grzywny (wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności) więcej przeczytasz TUTAJ.  

Czy jest szansa na umorzenie grzywny?

Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo – również w całości.

Na szczególne wypadki składa się ocena stanu zdrowia skazanego, wieku, stanu rodzinnego. Szczególny wypadkiem może być przykładowo wystąpienie klęski żywiołowej (pożar, powódź).

Umorzenie grzywny obejmować może całość wymierzonej grzywny lub jej część, przy czym nie ma znaczenia, w jakim wymiarze grzywna została orzeczona, ani też jaka część wymierzonej grzywny pozostała jeszcze do uiszczenia.

Na postanowienie w przedmiocie umorzenia grzywny przysługuje zażalenie.

Czy mogę starać się o rozłożenie na raty lub umorzenie świadczenia pieniężnego lub nawiązki?

Przepisy odnośnie rozłożenia na raty i umorzenia grzywny mają odpowiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia o:

  1. nawiązce na rzecz Skarbu Państwa oraz o przepadku, jeżeli jego przedmiotem jest kwota pieniężna,

  1. nawiązce lub świadczeniu pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

z tym że okres rozłożenia na raty tych należności nie może przekroczyć 1 roku.

Pomoc w sporządzeniu wniosku: tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

Powyższe nie stanowi porady prawnej. Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Dodaj komentarz