Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

You are currently viewing Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przewiduje art. 84 kodeksu karnego.

UWAGA: możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu nie dotyczy sytuacji, gdy zakaz orzeczony został w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub z ucieczką z miejsca wypadku. Co zrobić w takiej sytuacji przeczytasz TUTAJ

Warunkiem ubiegania się o skrócenie tego zakazu jest:

  1. Upływ co najmniej połowy okresu na jaki orzeczono zakaz, przy czym zakaz musi być wykonywany przynajmniej przez rok (okres ten, co do zasady, biegnie od chwili uprawomocnienia się orzeczenia, lecz nie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności).
  2. Przestrzeganie porządku prawnego przez skazanego; (przez przestrzeganie porządku prawnego należy rozumieć stosowanie się do powszechnie obowiązujących uregulowań prawnych przede wszystkim w zakresie prawa karnego oraz prawa wykroczeń).

Skrócenie tego zakazu następuje poprzez wydanie przez Sąd orzeczenia stwierdzającego „uznanie środka karnego za wykonany”.

CZYM JEST ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW?

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny orzekany w związku przestępstwami i wykroczeniami związane z ruchem pojazdów. O tym kiedy może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów dowiesz się więcej TUTAJ.

NA JAK DŁUGO SĄD MOŻE ORZEC ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW?

W przypadku przestępstw zakaz orzeka się w latach od roku do lat 15. Natomiast przy wykroczeniach wymierzany jest w miesiącach i latach na okres od 6 miesięcy do lat 3.

KIEDY SĄD MOŻE ORZEC (ALE NIE MUSI) ZAKAZ OKREŚLONEGO RODZAJU POJAZDU?

W razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przykład: wykonywanie manewru omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych – jako rażące naruszenie przepisów drogowych.

OBOWIĄZKOWY ZAKAZ PROWADZENIA ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU

Sąd obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa bezpieczeństwa w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Wówczas minimalny okres zakazu jaki orzeka sąd to 3 lata.

SKRÓCENIE ZAKAZU ORZECZONE ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów (a właściwie jego zmiana) za jazdę po alkoholu dopuszcza art. 182 a kodeksu karnego wykonawczego.  Więcej przeczytasz o tym TUTAJ.

Pomoc w napisaniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

WAŻNE: 

  • Artykuł nie stanowi porady prawnej.

  • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.

  • Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści.

  • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Dodaj komentarz