Autorskie prawa majątkowe

You are currently viewing Autorskie prawa majątkowe

Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Czym jest autorskie prawo majątkowe?

Jest to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim, a także prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Korzystanie z utworu.

Podobnie jak właściciel rzeczy (np. roweru, z którego może swobodnie korzystać, sprzedać, pożyczyć, wynająć), tak samo twórca – może (w ramach przepisów prawa) korzystać i rozporządząć swoim utworem. Może przykładowo: 

– sprzedać swoje prawo do utworu;

– „wynająć” na określony czas np. udzielając licencji; 

– udostępnić w Internecie.

WAŻNE: Samo zapoznanie się z utworem nie stanowi korzystania w rozumieniu prawa autorskiego. Przykładowo: korzystaniem z utworu nie będzie odsłuchanie płyty z muzyką przed jej zakupem. Tak samo, nie będzie korzystaniem przeglądanie książki w sklepie, przed jej zakupem. Korzystaniem nie będzie również obejrzenie filmu w kinie.

Korzystaniem będą sytuacje w których eksploatacja utworu wiąże się z jego zwielokrotnieniem lub  jego rozpowszechnianiem. Korzystaniem będzie przykładowo: udostępnienie w Internecie, nadawanie w telewizji, wprowadzenie do obrotu (najem, użyczenie, sprzedaż) oraz inne formy rozpowszechniania.

Rozporządzanie utworem.

Rozporządzanie dotyczy czynności prawnych zmierzających do umożliwienie innym osobom korzystania z dzieła. Może to być np. przeniesienie prawa do utworu, udzielenie licencji.

Wynagrodzenie.

Podstawowym uprawnieniem twórcy jest prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia autorskiego ciąży na każdym, kto bezpośrednio lub pośrednio wykorzystuje utwór w celach zarobkowych. Przykładowo w klubach, czy dyskotekach, zatem w miejscach, gdzie pobierane są opłaty za wstęp. Pośrednie wykorzystywanie utworów może przykładowo zachodzić w sytuacji nadawania muzyki w hotelu, czy restauracji.

WAŻNE: W przypadku sporu sądowego, to na korzystającym z utworu spoczywa obowiązek wykazania, że odtwarzanie utworów nie łączy się z osiąganiem korzyści natury ekonomicznej.

W przypadku naruszania praw autorskich, twórcy nie przysługuje wynagrodzenie, a  roszczenia z art. 79 ustawy – o czym więcej przeczytasz tutaj.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz