Czy ściąganie z internetu jest legalne?

You are currently viewing Czy ściąganie z internetu jest legalne?

Ściąganie plików na własny użytek osobisty jest co do zasady legalne. Nie zawsze jednak będzie ono zgodne z prawem.

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Jest to tzw. dozwolony użytek osobisty.

Spis treści

Czy ściąganie z internetu jest legalne?

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Jest to tzw. dozwolony użytek osobisty.

Powoływanie się na dozwolony użytek  możliwe jest tylko, gdy utwór został rozpowszechniony.  Utwór rozpowszechniony to taki, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. A zatem przykładowo, gdy zostaje pobrany utwór filmowy przed jego premierą, to jego pobranie nie mieści się w granicach dozwolonego użytku.

W celu rozważenia legalności „ściągnięcia” utworu  z internetu np. filmu – należy sprawdzić w jaki sposób doszło do jego pozyskania. Najczęściej odbywa się to na 2 sposoby:

 • ściągnięcie pliku z serwera internetowego (np. serwera WWW) i umieszczenie go na twardym dysku, bądź innej pamięci (np. pendriva, dysku zewnętrznego). W takim przypadku rozpowszechnienie ściągane utworu odbywa się na linii klient-serwer, przy czym podmiotem rozpowszechniającym jest „właściciel” portalu.
 • Ściąganie pliku przy pomocy programu P2P (peer-to-peer) np. BitTorrent, BitComet, uTorrent. Wówczas dochodzi do wymiany pliku pomiędzy użytkownikami aktywnymi jednocześnie w sieci. Istotnym jest fakt, że w trakcie pobierania takiego pliku jest on jednocześnie rozpowszechniany do innych hostów – a to z punktu widzenia prawa autorskiego ma ogromne znaczenie.

Czy legalne jest ściąganie ze „stron internetowych” ?

W opisanym przypadku ściągnięcia pliku z serwera internetowego należy odrębnie rozpatrywać sytuację podmiotu, który dysponuje serwerem (dostarczyciel utworu), a klientem (odbiorca utworu). Rozpowszechnienia dokonuje tylko ten pierwszy, i aby było to legalne, musi posiadać stosowną licencję. Natomiast odbiorca, ściągając plik zawierający utwór, nie doprowadza automatycznie (jak ma to miejsce w przypadki P2P) do rozpowszechniania utworu. Taka osoba, może nieodpłatnie korzystać z utworu w ramach własnego użytku osobistego. Co do zasady, nie narusza ona praw autorskich.  

WAŻNE: Przepisy dotyczące dozwolonego użytku nie mają  zastosowania do oprogramowania komputerowego, ani gier komputerowych.

Co w sytuacji, gdy ściągam plik z nielegalnego źródła (ale nie P2P)?

Zdania co do naruszanie prawa autorskiego poprzez pobieranie plików z nielegalnych źródeł są podzielone. Według niektórych opinii, nie można powoływać się na dozwolony użytek osobisty, gdyż takie użytkowanie godzi w słuszne interesy twórcy (art. 35 ustawy Prawo autorskie). Ponadto za takim stanowiskiem przemawia m. in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.04.2014 C-435/12  (w szczególności pkt 41), z którego wynika, że ściągający z Internetu np. filmy, gdy są one umieszczone bez zgody uprawnionego podmiotu – działa nielegalnie. Rozstrzygnięcie to przesądziło o sprzeczności z prawem UE ustaw regulujących prawo autorskie m. in. w Polsce.

Jednakże trzeba mieć na uwadze, że wskazane orzeczenie TS nie zostało wdrożone do polskiej ustawy. Mając to na uwadze można przyjmować, że powoływanie się na dozwolony użytek osobisty – nawet w sytuacji, gdy plik zostaje ściągnięty z nielegalnego źródła – jest dopuszczalne. Taka osoba w mojej ocenie nie narusza prawa autorskiego.

Jednakże trzeba mieć na uwadze, że polskie sądy kierując się interpretacją przyjętą przez TS mogą się  do niej zastosować i tym samym uznać, że ściąganie z nielegalnego źródła wyklucza powoływanie się na dozwolony użytek osobisty. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny. 

Co w sytuacji ściągnięcia pliku z „Torrentów” ?

Ściąganie z “Torrentów” może prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Taka osoba może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. Grozi jej też odpowiedzialność karna.

Ważne: każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, niekiedy są możliwości uniknięcia odpowiedzialności.

 Stosownie do art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wyjątkiem od uniknięcia odpowiedzialności za ściąganie z Torrentów jest przykładowo sytuacja, gdy ściągany plik dotyczy utworu, do którego wygasły autorskie prawa majątkowe.

 

WAŻNE: 

 • Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Nie powoduje również powstania stosunku na linii prawnik-klient.
 • Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne.
 • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.
 • Treść umieszczona na niniejszym Blogu stanowi jedynie pogląd autora na konkretny temat. Autor Bloga przekazuje treść  zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem,  jednakże nie odpowiada w jakimkolwiek stopniu i zakresie za treść umieszczoną na Blogu.
 • Autor bloga  nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.
 • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną (za którą Autor będzie w pełni odpowiedzialny) – napisz lub zadzwoń.  Możesz skorzystać też z formularza.

Skomentuj

Dodaj komentarz