Prawa autorskie na TikTok

You are currently viewing Prawa autorskie na TikTok

W dzisiejszych czasach, kiedy TikTok stał się jednym z najpopularniejszych mediów społecznościowych, ważne jest, aby zrozumieć, jak prawo autorskie wpływa na treści, które publikujesz.

Spis treści

Podstawowe zasady Prawa Autorskiego na TikTok

TikTok, jak każda inna platforma, podlega prawu autorskiemu. Oznacza to, że wszystkie treści, które publikujesz, muszą być Twoje lub musisz mieć odpowiednie prawa do ich użycia. Platforma ma jasno określone zasady dotyczące tego, co możesz, a czego nie możesz robić z cudzymi utworami:

Regulamin serwisu zabrania publikowania treści, które naruszają prawa autorskie innych osób. Polityka dotycząca własności intelektualnej określa, że TikTok szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego od swoich użytkowników.

Jak bezpiecznie korzystać TikTok?

Pamiętaj, że użytkownik platformy jest odpowiedzialny za treści, które udostępnia, i powinien dysponować wszelkimi prawami, które są wymagane, aby je na niej tworzyć, publikować lub udostępniać. TikTok może wycofać lub ograniczyć dostęp do dowolnych treści, jeżeli będzie mieć obiektywne podstawy, do stwierdzenia, że narusza ona regulamin lub wytyczne społecznościowe.

Muzyka na TikTok

Platforma zawarła umowy licencyjne z autorami muzyki, dzięki czemu użytkownicy mogą bezpiecznie korzystać z utworów dostępnych w aplikacji. Jednak te utwory nie powinny być przenoszone, kopiowane na inne platformy np. Instagram. Jeśli chcesz skorzystać z utworów muzycznych spoza biblioteki TikTok – musisz mieć zgodę podmiotu dysponującego autorskimi prawami majątkowymi lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi np. ZAiKS).

Co jeśli użytkownik TikTok wykorzysta muzykę z filmu innego użytkownika?

Jeśli muzyka użyta przez innego użytkownika pochodzi z bazy TikTok, to takie użycie dźwięku będzie zgodne z regulaminem i nie będzie naruszać praw autorskich.

Jeśli muzyka stanowi własny utwór danego użytkownika, to taki użytkownik korzystający z TikTok i udostępniający swoje treści udziela TikTok licencji na wykorzystywanie tych treści. Zgoda udzielana jest przy zakładaniu konta, akceptując regulamin. Licencja obejmuje m. in. wykorzystanie jego muzyki w ramach aplikacji przez innych użytkowników. W takim przypadku wykorzystanie muzyki tego użytkownika, co do zasady nie będzie naruszać jego praw autorskich.

Co jeśli użytkownik TikTok naruszył prawa autorskie?

Platforma może usunąć treści naruszające prawa autorskie, zawiesić lub zamknąć konto za wielokrotne naruszenia. W skrajnych przypadkach możliwe jest także dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przez poszkodowanych właścicieli praw autorskich.

Konto biznesowe a muzyka.

Jeśli przełączysz swoje konto na wersję biznesową, Twoje możliwości korzystania z muzyki zostaną ograniczone do tzw. „Biblioteki muzyki komercyjnej”. Oznacza to, że nie będziesz miał dostępu do pełnej biblioteki dźwięków, co ma na celu zapobieganie naruszeniom praw autorskich w kontekście komercyjnym.

„Dźwięki komercyjne to jedyne dźwięki udostępniane na TikTok do wykorzystania komercyjnego. Oprócz tego nie udziela się żadnych praw do Wykorzystywania komercyjnego jakichkolwiek innych dźwięków (muzycznych i niemuzycznych) w serwisie TikTok lub za jego pośrednictwem”.

„Użytkownik może publikować lub udostępniać filmy zawierające dźwięki komercyjne wyłącznie w ramach TikTok i przy użyciu funkcji udostępniania udostępnionych użytkownikom TikTok”. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz