Odszkodowanie dla najbliższej rodziny zmarłego

You are currently viewing Odszkodowanie dla najbliższej rodziny zmarłego

Odszkodowanie dla najbliższej rodziny zmarłego należy się, gdy wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

ART. 446 § 3 Kodeksu cywilnego

Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Pamiętaj: poszkodowanym należy się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. O tym czy różni się zadośćuczynienie od odszkodowania przeczytasz tutaj.

O tym jak dochodzić zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby przeczytasz tutaj.

Odszkodowanie dla najbliższej rodziny zmarłego.

Odszkodowanie może być przyznane najbliższym członkom rodziny. Warunkiem jest tutaj, aby wskutek śmierci tej konkretnej osoby (bezpośrednio poszkodowanej, np. wskutek wypadku drogowego, wypadku przy pracy) – nastąpiło znacznie pogorszenie sytuacji życiowej.

Najbliższymi członkami rodziny są przede wszystkim osoby połączone pokrewieństwem. Wśród uprawnionych wymienić można przede wszystkim: małżonka, krewnych, powinowatych, osoby związane ze zmarłym stosunkiem przysposobienia.  

Trzeba mieć na uwadze, że najistotniejszy jest jednak stopień więzi. Odszkodowanie przysługiwać może też osobom niespokrewnionym. Najlepszym przykładem będzie tutaj narzeczony, czy też partner życiowy.  Do kręgu osób najbliższych wliczyć można także przykładowo macochę lub ojczyma. Ostatecznie, decyzja, kto jest w danym przypadku najbliższym członkiem rodziny, będzie należała do sądu.  Sąd będzie badał jakie więzi łączyły roszczącego odszkodowanie ze zmarłym.

Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Przez znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej należy rozumieć wszelkie niekorzystne zmiany, które zaszły w sytuacji materialnej. Dotyczyć to będzie również sfery dóbr niematerialnych, które mają wpływ na sytuację materialną.

Przykładowo: rozstrój zdrowia psychicznego,  wywołanego  tragicznymi okolicznościami śmierci osoby bezpośrednio poszkodowanej. Wówczas odszkodowaniem objęte mogą np. koszt wizyt u psychiatry, koszty leków, koszty dojazdów do lekarza.

Przykładem może być też sytuacja śmierci dorastającego syna, na  którego pomoc rodzice mogli liczyć w bliskiej przyszłości. Syn, który pracował i wspierał rodziców pewnymi kwotami  był dodatkowym wsparciem finansowym. Jego śmierć skutkowała pozbawieniem możliwości otrzymywania tych dodatkowych środków.

Inny przykład, to sytuacja w której córka, po śmierci swojego ojca zmarłego tragicznie w wypadku załamała się psychicznie. Utraciła energię życiową, stała się niezdolna do pracy. Utraciła źródło zarobkowania.

Wysokość odszkodowania

Nie ma żadnych kryteriów szacowania uszczerbku polegającego na pogorszeniu się sytuacji życiowej. Zaznaczono jedynie, że odszkodowanie ma być stosowne, a więc takie, które w sposób dostateczny rekompensuje doznaną szkodę. Odszkodowanie musi wyrażać się taką sumą, która będzie odbierana jako realnie odczuwalna dla poszkodowanego. Bierze się pod uwagę obiektywne okoliczności, uwzględniające ocenę większości rozsądnie myślących ludzi.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie, możliwie najszerszych informacji. Pamiętać jednak należy, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać darmową poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz