Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

You are currently viewing Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby może przysługiwać rodzinie zmarłego. Jego wysokość zależna jest od więzi ich łączących.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby może przysługiwać rodzinie zmarłego. Jego wysokość zależna jest od więzi ich łączących. Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensować doznaną krzywdę.

ART. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Czym jest zadośćuczynienie?

Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie doznanej krzywdy, złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc w dostosowaniu się do nowej sytuacji. Mówiąc wprost jest to zapłata za ból spowodowany śmiercią osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby.

Krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej. Każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Ocena ma opierać się na kryteriach obiektywnych, a nie na wyłącznie subiektywnych odczuciach pokrzywdzonego.

Na wysokość zadośćuczynienia wpływ mają m. in. :

– wstrząs psychiczny i cierpienia moralne,

– poczucie osamotnienia i pustki,

–  rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym,

– rola w rodzinie pełniona przez zmarłego

–  wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby bliskiej,

– stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zdolność do jej zaakceptowania

– wiek pokrzywdzonego.

Upływ czasu od śmierci poszkodowanego

Fakt, że od śmierci poszkodowanego minęło wiele lat nie przekreśla możliwości starania się o zadośćuczynienie. Owszem, czas może częściowo „wyleczyć rany”. Sąd jednak winien uwzględniać skalę cierpienia, jakiej doznał pokrzywdzony w okresie bezpośrednio następującym po zdarzeniu. Dlatego też wysokość takiej zadośćuczynienia nie powinna być automatycznie zmniejszana, ponieważ minął  już długi okres czasu.

WAŻNE: Oprócz zadośćuczynienia możesz starać się o odszkodowanie

O tym czym jest odszkodowanie przeczytasz TUTAJ.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu wysokiego odszkodowania?

Konsultacja ze specjalistą może znacznie zwiększyć szansę na uzyskanie wysokiego odszkodowania. Analiza sprawy  jest darmowa. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

 

Skomentuj

Dodaj komentarz