Wypowiedzenie najmu mieszkania w trybie natychmiastowym.

You are currently viewing Wypowiedzenie najmu mieszkania w trybie natychmiastowym.

Najemca może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania w trybie natychmiastowym tylko w określonych przypadkach.

Wypowiedzenie najmu mieszkania w trybie natychmiastowym.

Najemca (poza wypadkami określonymi w umowie) może wypowiedzieć najem mieszkania w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

– jeżeli w chwili przekazania najemcy miało ono wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie (uprawnienie nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach);

– jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim;

– jeżeli wady usunąć się nie dadzą;

– jeżeli wady najętego mieszkania są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników, chociażby najemcy w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach (np. zawilgocenie, zagrzybienie, niebezpieczeństwo zawalenia się ściany, sufitu lub całego budynku).

WAŻNE: W razie sporu z właścicielem, to na najemcy ciąży obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia wady oraz jej wpływu na używanie mieszkania. Nie wystarczy samo oświadczenie najemcy.

Tryb natychmiastowy.

Tryb natychmiastowy oznacza wypowiedzenie umowy z dnia na dzień, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Co jeśli wady mieszkania nie są poważne, ale ograniczają przydatność do umówionego używania?

Jeżeli w czasie trwania najmu wymagane są naprawy, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Za czas trwania wady najemca powinien uzyskać obniżenie czynszu, chyba że w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.  Chodzi o wiedzę najemcy o istnieniu wady uniemożliwiającej przewidziane w umowie używanie rzeczy, a nie tylko o możliwość, czy powinność dowiedzenia się o istnieniu wady.

Wypowiedzenie umowy na czas określony.

O tym więcej przeczytasz TUTAJ

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz