Zaległy czynsz. Ile czasu na dochodzenie czynszu?

You are currently viewing Zaległy czynsz. Ile czasu na dochodzenie czynszu?

Zaległy czynsz. Ile czasu na dochodzenie czynszu?  

Wynajmujący ma co do zasady 3 lata na dochodzenie zaległego czynszu. Termin ten liczony jest od daty wymagalności. Datą wymagalności jest najprościej mówiąc pierwszy dzień uprawniający wierzyciela do dochodzenia przysługującego mu roszczenia.

Przykładowo: jeśli w umowie określono datę płatności czynszu z góry do 10 każdego miesiąca kalendarzowego, to najemca ma czas na zapłatę do końca tego dnia. Roszczenie staje się wówczas wymagalne od dnia następnego.

 

Termin przedawnienia czynszu.

Koniec terminu na skuteczne dochodzenie czynszu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Przykładowo: najemca nie zapłacił za czynsz: maj, czerwiec, lipiec 2020. Najemca miał umówione płatności czynszu do każdego 10  dnia miesiąca. Czynsz za maj stał się wymagalny 11 maja, czynsz za czerwiec – 11 czerwca; czynsz za lipiec – 11 lipca. Wynajmujący ma 3 lata na dochodzenie roszczeń. Jako że wszystkie z wymienionych roszczeń stały się wymagalne w roku 2020, termin ich przedawnienia zakończy się dla każdego z nich na koniec roku 2023.

 

Co jeśli termin płatności czynszu nie został określony w umowie?

Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

 

Przedawnienie roszczenia wynajmującego o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy.

Czas na skuteczne dochodzenie tych roszczeń jest krótszy aniżeli dochodzenie czynszu. Inaczej liczy się również terminy. Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy  (mieszkania). 

Termin przedawnienia liczony jest nie na koniec roku kalendarzowego, a z upływem roku na koniec dnia zwrotu rzeczy. 

Przykładowo: jeżeli zwrot przedmiotu najmu nastąpił 22 lutego 2021 roku, to przedawnienie wspomnianych roszczeń nastąpi po roku od tej daty, czyli 22 lutego 2022 roku.

 

Czy można w umowie zmienić termin przedawnienia?

Terminy przedawnienia nie mogą być ani wydłużane ani skracane. Tego typu zapis w umowie będzie nieważny. 

O tym jak liczyć termin przedawnienia po 9 lipca 2018 r., więcej TUTAJ

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz