Odszkodowanie/zadośćuczynienie za złamany kręgosłup

You are currently viewing Odszkodowanie/zadośćuczynienie  za złamany kręgosłup

Określając wysokość zadośćuczynienia Sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy, stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych, prognozy na przyszłość, wiek poszkodowanego.

Często jednak zadawane jest pytanie, jaką kwotę można uzyskać za złamany kręgosłup. Odpowiedź jaka się nasuwa, to oczywiście słynne „to zależy”. Faktycznie, wszystko zależy od powagi, rodzaju urazu, liczby złamanych kręgów. Postaram się jednak w oparciu o swoje doświadczenie w podobnych sprawach oraz w oparciu o orzecznictwo sądów, podać „widełkowo” realne kwoty jakie można uzyskać.

Złamanie kręgosłupa w obrębie trzonu kręgu L1.

Poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu w zakresie urazu kręgosłupa lędźwiowego z punktu 90a – rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2002 roku – w wysokości 7 %. Kwota jaką realnie można uzyskać w tego typu złamaniach waha się od 15 000 zł do 25 000 zł

Kompresyjne złamanie trzonu kręgu Th 12 połączone z niedowładem kończyny dolnej lewej oraz kompresyjne złamanie trzonu kręgu TH 8

Procentowy trwały uszczerbek na zdrowiu w związku z doznanym urazem kręgosłupa wynosi 15 %. Kwota jaką realnie można uzyskać w tego typu złamaniach waha się od 35 000 zł do 50 000 zł

Złamanie kompresyjne trzonu kręgów TH 1, TH11 i TH 12, pourazowe zapalenie kłykcia bocznego kości ramieniowej prawej z ograniczeniem ruchomości w tym stawie wymagającym leczenia operacyjnego, korzeniowy zespół bólowy odcinka lędźwiowy kręgosłupa. 

Łączny trwały uszczerbek na zdrowiu związku z wypadkiem to 45%. Kwota jaką realnie można uzyskać w tego typu złamaniach waha się od 50 000 zł do 130 000 zł

Złamanie kompresyjne trzonu L2

W aspekcie neurologicznym i ortopedycznym stwierdzono 5 % uszczerbek na zdrowiu. Biorąc pod uwagę rodzaj doznanych urazów, ich zakres, natężenie i czas trwania leczenia, trwałości skutków naruszenia, stopnia ich uciążliwości, aktywność poszkodowanego przed wypadkiem,  za odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia sąd uznał  80.000 złotych. (Wyrok Sądu Okręgowy w Lublinie z dnia  2015-03-10, sygn. akt I C 1005/12).

 

Skomentuj

Dodaj komentarz